Zaposlovanje

Družba Elektro Maribor d.d. zaposluje v skladu z veljavnimi predpisi na osnovi izkazanih potreb delovnih procesov v družbi.

Zasledujemo cilj umeščanja ustreznega kadra na ustrezna delovna mesta pri čemer upoštevamo politiko raznolikosti ter dosledno upoštevamo prepoved diskriminacije delavcev.

30.5.2019 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve: pomožni delavec

30.5.2019 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve: monter

30.5.2019 Razpis za prosto delovno mesto projektne zaposlitve: strojnik

29.3.2019 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve: monter 3, pomožni delavec, strojnik

29.3.2019 Razpis za Direktorja odvisnih družb Energija plus d.o.o. in Oven d.o.o.

5.3.2019 Razpis za prosta delovna mesta: skladiščnik, samostojni referent za splošne in kadrovske zadeve, poslovni sekretar

21.1.2019 Razpis projektne zaposlitve

21.1.2019 Razpis za prosta delovna mesta: samostojni finančno-računovodski referent, poslovni sekretar in referent za odjemalce

18.1.2019 Razpis projektne zaposlitve