Elektro Maribor v svoji ponudbi odslej ponuja nizkonapetostne tokovne merilne transformatorje

Družba Elektro Maribor je razširila svojo ponudbo, kjer kot novost ponujamo nizkonapetostne tokovne merilne transformatorje, ki ustrezajo vsem potrebnim predpisom.

Po konkurenčnih cenah ponujamo nizkonapetostne tokovne merilne transformatorje razredov točnosti 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1 in 3. Nizkonapetostni tokovni merilni transformatorji proizvajalca VIKODEK ustrezajo vsem zahtevam iz predpisov*:

  • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za električne števce (Uradni list RS, št. 30/02 in 28/06).
  • Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13).
  • SIST EN 60044-1:2001 Instrument transformers - Part 1: Current transformers (Merilni transformatorji – 1. del: tokovni transformatorji).
  • SIST EN 61869-1:2009 Instrument transformers - Part 1: General requirements (Merilni transformatorji – 1. del: splošne zahteve).
  • SIST EN 61869-2:2013 Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers (Merilni transformatorji – 2. del: dodatne zahteve za tokovne transformatorje).

Za več informacij smo na voljo:

Tel. 02 22 00 490

Povpraševanje pošljite na e-naslov: tomaz.kolar@elektro-maribor.si , za vas bomo pripravili konkurenčno ponudbo.

Linki: