Elektroenergetski objekti na ključ

V družbi Elektro Maribor izvajamo celovite storitve na področju gradnje in vzdrževanja elektroenergetskih objektov in naprav.

S projektiranjem in gradnjo objektov za distribucijo, transformacijo in razdelitev električne energije se ukvarjamo od nastanka podjetja. Skrbimo za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje VN, SN in NN (*) daljnovodov ter kablovodov:

 • 110 kV daljnovodi in kablovodi,

 • 35 kV daljnovodi in kablovodi,

 • 20 kV daljnovodi in kablovodi,

 • 10 kV daljnovodi in kablovodi,

 • 0,4(1) kV daljnovodi in kablovodi.

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje RTP, TP in RP (**)

 • RTP 110/35/20/10/0,4kV,

 • TP 20(10)/0,4kV,

 • RP 20 kV,

 • stikalne in krmilne omare.

Izvajamo še naslednje storitve:

 • izdelava in montaža NN stikalnih omar,

 • izgradnja javnih razsvetljav,

 • izgradnja električnih priključkov za odjemalce,

 • izvedba električnih meritev.

*VN – visoko napetostni, SN – srednje napetostni, NN – nizko napetostni
**RTP – razdelilne transformatorske postaje, TP – transformatorske postaje, RP – razdelilne postaje

Nudimo svetovanje, načrtovanje in izvedbo elektroenergetskih objektov. Da bo pot do njih enostavna in učinkovita za vas:

 • pridobimo potrebno dokumentacijo za priključitev objekta na distribucijsko omrežje:

 • projektne pogoje,

 • soglasja na tehnične rešitve projekta,

 • soglasje za priključitev,

 • pogodbo o priključitvi,

 • pogodbo o nakupu in prodaji električne energije,

 • pogodbo o dostopu na distribucijsko omrežje,

 • vlogo za priključitev objekta na distribucijsko omrežje,

 • izdelavo projektne dokumentacije (IZP, DGD, DNZO, PZI in PID),

 • izvedemo gradbena in elektromontažna dela,

 • predamo v uporabo.

Reference imamo pri izvedbi gradbeno-montažnih storitev za večje infrastrukturne objekte v državi, za številne zasebne investitorje smo gradili elektroenergetske objekte za potrebe oskrbe z električno energijo.

Elektro Maribor je izvajal dela na avtocesti Draženci-Gruškovje

Dela Elektra Maribor za Magna Steyr

RTP Podvelka v času gradnje

Kontakt: