Za uporabnike

Naša naloga je zagotavljanje najboljšega možnega servisa za uporabnike omrežja in dobavitelje. Na območju Elektro Maribor imamo več kot 218 tisoč odjemalcev in več kot 2.000 proizvajalcev, servisiramo pa 20 dobaviteljev električne energije.

Letno distribuiramo 2,3 TWh električne energije, proizvodnja razpršenih virov pa znaša 340 GWh. V sistem naprednega merjenja imamo vključenih že več kot 77 % vseh merilnih mest. Najkasneje do konca leta 2025 bomo v sistem naprednega merjenja vključili vsa merilna mesta.

V obdobju, ki prihaja, bo trg z električno energijo še bolj tesno povezan s pametnimi omrežji, razpršenimi viri, novimi tehnologijami, e-mobilnostjo, digitalizacijo in e-poslovanjem ter internetom stvari. To pomeni, da bodo uporabniki dobili še aktivnejšo vlogo.