Kontrola in overitev merilnih transformatorjev

Merilni laboratorij deluje kot Kontrolni organ tipa C v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012. Izvajamo kontrole in overitve meril, ki služijo za obračun električne energije v gospodinjstvu, obrti in industriji. S strani Urada RS za meroslovje smo imenovani za samostojno izvajanje overitev meril.

Kontrolni organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-056 na področju kontrole in ima s Slovensko akreditacijo sklenjeno podlicenčno pogodbo o uporabi kombiniranega znaka ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC).

Kontrole točnosti in prve overitve izvajamo za tokovne merilne transformatorje za števce električne energije, razredov 0.2 in 0.5.

Kontrole točnosti izvajamo za napetostne merilne transformatorje za števce električne energije, razredov 0.2 in 0.5.

   

Odločba o imenovanju za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev meril

Priloga k akreditacijski listini

Zahteva za overitev merila

Splošni pogoji poslovanja ML

Kontakt:

Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja kontrolnega organa
Iztok Bračko
telefon: 02 22 00 491
e-pošta: iztok.bracko@elektro-maribor.si