Merilni laboratorij

Merilni laboratorij, Elektro Maribor d.d. deluje kot akreditiran kontrolni organ za kontrolo in overitev števcev električne energije ter tokovnih merilnih transformatorjev, ki služijo za obračun električne energije. Hkrati deluje tudi kot akreditiran preskuševalni laboratorij za preskušanje neioniziranega nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja.

V svojih dejavnostih nastopa neodvisno in nepristransko. Osebje je strokovno usposobljeno in nenehno nadzorovano. Zagotavljamo sledljivost meritev ter jasnost in pravilnost poročanja o rezultatih kontrol oz. preskusov.

Kontakt:

Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja merilnega laboratorija in predstavnik sistema vodenja
Sašo Vukadinović
telefon: 02 22 00 480
e-pošta: saso.vukadinovic@elektro-maribor.si

Naslov
Merilni laboratorij, Veselova ulica 6,
2000 Maribor