O podjetju

Družba Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., je sestavni del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in eno izmed petih podjetij za distribucijo električne energije v Republiki Sloveniji.

Družba Elektro Maribor d. d. izvaja glavno dejavnost (distribucijo električne energije poslovnim in gospodinjskim odjemalcem) v severovzhodnem delu Slovenije, na območju, velikem 3.992 km2, ki predstavlja skoraj petino območja države.

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.