Svet delavcev Elektra Maribor

Svet delavcev družbe Elektro Maribor d.d.

Alan Ciglarič,

uprava, predsednik     

Dušan Kaiser,

uprava, podpredsednik

Dušan Kovačič,

uprava

mag. Ervin Slokan,

uprava

Igor Lavrenčič,

OE Maribor z okolico

Janez Šedivy,

OE Maribor z okolico

Gregor Petek,

SE Maribor

Arnold Aristovnik,

SE Maribor

Miran Majerič,

SE Ljutomer

Branko Meničanin,

OE Murska Sobota  

Ivan Šešerko,

OE Ptuj

Miran Arnuš,

OE Slovenska Bistrica  

Danijel Kovačič,

OE Gornja Radgona