Reprezentativni sindikat

Sindikat družbe Elektro Maribor d.d.

   

Jurij Tretjak, sindikalni zaupnik, uprava, predsednik

Andrej Zemljič, sindikalni zaupnik OE Gornja Radgona, podpredsednik

Ludvik Bauer, sindikalni zaupnik OE Murska Sobota, član

Boštjan Zamuda, sindikalni zaupnik OE Ptuj, član

Sonja Visočnik, sindikalna zaupnica SE Maribor, članica

Boštjan Pušnik, sindikalni zaupnik OE Slovenska Bistrica, član

Denis Šiško, sindikalni zaupnik SE Ljutomer, član

Milan Feguš, sindikalni zaupnik OE Maribor z okolico, član

Miha Pozeb, sindikalni zaupnik, Energija plus, d.o.o., član

 

Borut Knez, sindikalni zaupnik, OVEN Elektro Maribor, d.o.o., član

 

Kontakt: sindikat.sde@elektro-maribor.si