Reprezentativni sindikat

Sindikat družbe Elektro Maribor d.d.

Andrej Zemljič, sindikalni zaupnik OE Gornja Radgona, predsednik

Denis Šiško, sindikalni zaupnik SE Ljutomer, namestnik predsednika

Ludvik Bauer, sindikalni zaupnik OE Murska Sobota, član

Boštjan Zamuda, sindikalni zaupnik OE Ptuj, član

Sonja Visočnik, sindikalna zaupnica SE Maribor, članica

Boštjan Pušnik, sindikalni zaupnik OE Slovenska Bistrica, član

Milan Feguš, sindikalni zaupnik OE Maribor z okolico, član

David Lorenčič, sindikalni zaupnik enote Uprava, član

 

Miha Pozeb, sindikalni zaupnik, Energija plus, d.o.o., član

 

Borut Knez, sindikalni zaupnik, OVEN Elektro Maribor, d.o.o., član

 

Kontakt: sindikat.sde@elektro-maribor.si