Spremembe na merilnem mestu

Spremembe na merilnem mestu

Za posamezne naloge lahko imetnik Soglasja za priključitev (SZP) pooblasti pooblaščenca, ki je lahko tudi njegov dobavitelj električne energije. To se izvede z obrazcem Pooblastilo.

Vrste sprememb:

- Sprememba lastnika 

- Sprememba plačnika

- Sprememba naslova za pošiljanje pošte

- Uskladitev osebnih podatkov

- Urejanje sprememb v primeru smrti lastnika

- Pooblastilo imetnika soglasja za priključitev

- Ostali obrazci

Izpolnjene obrazce posredujte svojemu dobavitelju elektrike.

Storitve, ki so plačljive, se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom storitev. Posamezna naročila se izvedejo z dokumentom »Naročilnica«, nabor le teh se nahaja v omenjenem dokumentu.

Uporabnik sistema, ki nima dostopa do spleta, lahko za uresničevanje pravic in obveznosti iz naslova sprememb na merilnem mestu, izbire dobavitelja elektrike s pomočjo seznama dobaviteljev elektrike, cenika omrežnine in prispevkov ter drugih storitev, izvajanje zasilne in nujne oskrbe ter v ostalih zadevah, pridobi informacije in si naroči vsebine ter dokumente, objavljene na spletu, po redni pošti na svoj naslov, in sicer tako, da kontaktira klicni center, Elektro Maribor d. d. na brezplačno telefonsko številko 080 2101 ali SODO d. o. o. na brezplačno telefonsko številko 080 8188, med delovnim časom.