Meritve na merilnih (odjemnih) mestih

Pri ugotavljanju točnosti in zanesljivosti delovanja števcev je  postalo pomembno, da njihovo kontrolo točnosti izvajamo tudi na terenu.Dodatne storitve, ki jih ponujamo na terenu, izpostavljajo posluh za potrebe strank. Odlikujejo nas prilagodljivost, dobra organizacija in hitra odzivnost.

• Kontrola indukcijskih in statičnih števcev pri realnih razmerah (odjemno mesto).
• Merjenje kvalitete električne energije.
• Merjenje napetostnih in tokovnih nesimetrij.
• Merjenje zagonskih tokov.
• Merjenje nihanj, upadov in prekinitev napetosti.
• Merjenje, analiziranje in simuliranje višjeharmonskih in medharmonskih napetostnih ter   tokovnih komponent.
• Preizkus delovanja komunikacijskih vmesnikov.
• Odkrivanje motenj DLC/PLC komunikacij.
• Termografija elektroinštalacij.

   

   

Pri ugotavljanju točnosti in zanesljivosti delovanja števcev je  postalo pomembno, da njihovo kontrolo točnosti izvajamo tudi na terenu. Dodatne storitve, ki jih ponujamo na terenu, izpostavljajo posluh za potrebe strank. Odlikujejo nas prilagodljivost, dobra organizacija in hitra odzivnost.

Splošni pogoji poslovanja ML

Kontakt:
Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja kontrolnega organa
Iztok Bračko
telefon: 02 22 00 491
e-pošta: iztok.bracko@elektro-maribor.si