Rezervno napajanje

Izvedba ukrepov za možnost rezervnega napajanja

Gospodinjskim odjemalcem električne energije nudimo izvedbo posegov v NN električne inštalacije za potrebe priključitve električnih agregatov, upoštevajoč veljavno zakonodajo, med ostalim Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in pripadajoče tehnične smernice.

Informativna vrednost:

Priključitev za gospodinjske odjemalce električne energije s priključno močjo:

Cena (€) brez DDV:

1 x 16 A (4 kW) do 3×63 A (43 kW)

od 1.008,00

 

 

V ceno je vključena dobava in montaža razdelilnika za priključitev agregata pod standardnimi pogoji.

V primeru postavitve PS: do 6m izkopa kabelskega jarka med priključno merilno omaro in predvideno stikalno omaro za priključitev električnega agregata oz. dolbenje zidu (v primeru vzidane omare).

Dodatna razdalja, dolbenje, dodatne inštalacije, preboji se ovrednotijo v ponudbi na osnovi terenskega ogleda.

Informacije o ponudbi, načinu in možnosti izvedbe, pogojih izvedbe glede na veljavno zakonodajo ter naročila ponudbe so na voljo na vseh poslovnih enotah družbe Elektro Maribor d.d.

 

Dodatna vprašanja pošljite: igor.sedovsek@elektro-maribor.si