Vzdrževanje elektroenergetskih objektov

Električna energija je danes temelj večine procesov v obrti in industriji. Kakovost električne energije, zanesljivosti njene dobave in ustrezno obratovalno stanje elektroenergetskih naprav pri odjemalcih so bistvenega pomena za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev.

V Elektru Maribor prevzamemo skrb za vzdrževanje vaših elektroenergetskih objektov. Nudimo vam številne storitve.

Vzdrževanje EE objektov:

 • izvedba remontov EE naprav,

 • servisiranje EE naprav (energetski transformatorji, NN stikala, SN stikala),

 • izvedba rekonstrukcij TP,

 • pregledi in meritve el. instalacij v skladu s pripadajočimi pravilniki,

 • pregledi in meritve zaščite pred delovanjem strele v skladu s pripadajočimi pravilniki,

 • pregledi in meritve na ozemljitvenih sistemih,

 • napetostni preizkusi SN kablovodov,

 • meritve NN kablovodov,

 • meritve kakovosti električne energije in energetsko svetovanje,

 • meritve na energetskih transformatorjih,

 • nastavitve in preizkusi zaščitnih relejev.

Nudimo vam še:

 • ureditev prenapetostne zaščite.

Prednosti sodelovanja z nami:

 • energetsko svetovanje za optimiranje porabe električne energije v podjetju,

 • odzivnost na okvare in odprava v najkrajšem možnem času,

 • zaloga rezervnih delov in naprav (vključno z energetskimi transformatorji),

 • monitoring obratovalnega stanja elektroenergetskih naprav z vodenjem evidenc,

 • svetovanje in izvedba servisnih posegov,

 • izvedba meritev in preizkusov z izdelavo poročil.

Kontakt:

Jože Leskovar

telefon: 02 22 00 498

elektronska pošta: joze.leskovar@elektro-maribor.si

Denis Šiško

telefon: 02 22 00 874

elektronska pošta: denis.sisko@elektro-maribor.si