Vzdrževanje elektroenergetskih objektov

Električna energija je danes temelj večine procesov v obrti in industriji. Kakovost električne energije, zanesljivosti njene dobave in ustrezno obratovalno stanje elektroenergetskih naprav pri odjemalcih so bistvenega pomena za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev.

V Elektru Maribor prevzamemo skrb za vzdrževanje vaših elektroenergetskih objektov. V sklopu naših storitev vam nudimo:

 • servisiranje EE naprav (energetski transformatorji, NN stikala, SN stikala),

 • vzdrževanje EE objektov (revizije) (TP, KBV, SE …),

 • izvedba remontov EE naprav,

 • upravljanje EE objektov oz. naprav,

 • izvedba rekonstrukcij TP,

 • pregledi in meritve el. instalacij v skladu s pripadajočimi pravilniki,

 • pregledi in meritve zaščite pred delovanjem strele v skladu s pripadajočimi pravilniki,

 • pregledi in meritve na ozemljitvenih sistemih,

 • napetostni preizkusi SN kablovodov,

 • meritve NN kablovodov,

 • meritve kakovosti električne napetosti po SIST EN 50160,

 • meritve kakovosti električne energije in energetsko svetovanje,

 • meritve na energetskih transformatorjih,

 • nastavitve in preizkusi zaščitnih relejev,

 • meritve izkoristka fotovoltaičnih sistemov,

 • preverjanje tokovno napetostnih karakteristik fotovoltaičnih modulov,

 • preverjanje varnosti el. strojev,

 • preverjanje ustreznosti stikalnih blokov,

 • pregledi el. opreme s termografsko kamero.

Nudimo vam še:

 • pregled in meritev ozemljitvenega sistema,

 • ureditev prenapetostne zaščite,

 • pregled in meritev zaščite pred delovanjem strele v skladu z veljavnimi pravilniki.

Prednosti sodelovanja z nami:

 • energetsko svetovanje za optimiranje porabe električne energije v podjetju,

 • odzivnost na okvare in odprava v najkrajšem možnem času,

 • zaloga rezervnih delov in naprav (vključno z energetskimi transformatorji),

 • monitoring obratovalnega stanja elektroenergetskih naprav z vodenjem evidenc,

 • svetovanje in izvedba servisnih posegov,

 • izvedba meritev in preizkusov z izdelavo poročil.

Kontakt: