Predstavitev družbe

Osebna izkaznica družbe

Družba:

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Skrajšano ime:

Elektro Maribor d.d.

Sedež družbe:

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

Kontakti:

Telefon: 02 22 00 000

Brezplačna številka klicnega centra:

080 21 05 (24-urni servis za prijavo okvar in motenj na omrežju)

080 21 01 (splošne informacije)

 

Faks: 02 22 00 109

 

Spletno mesto: www.elektro-maribor.si  

 

Elektronska pošta: info@elektro-maribor.si

Matična številka:

5231698

ID za DDV:

46419853

Transakcijski računi:

SI56 0451 5000 0570 965 NOVA KBM d. d.

SI56 0294 1025 8087 934 NLB d. d.

SI56 3500 1000 0478 316 BKS Bank AG

Osnovni kapital:

203.932.511,50 EUR

Vpis v sodni register:

Okrožno sodišče v Mariboru, vložek 1/00847/00

Predsednica uprave:

Tatjana Vogrinec Burgar

Nadzorni svet:

Samo Logar, predsednik

 

Marija Šeme, namestnica predsednika

 

Ciril Pucko, član

 

Jure Boček, član

 

Miran Arnuš, predstavnik zaposlenih

 

Alan Ciglarič, predstavnik zaposlenih

Število zaposlenih:

755 (31.12.2020)

Glavne dejavnosti družbe:

 • distribucija električne energije (35.130)

 • zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov (38.110)

 • ravnanje z nenevarnimi odpadki (38.210)

 • pridobivanje sekundarnih  surovin iz ostankov in odpadkov (38.320)

 • inštaliranje električnih naprav in napeljav (43.210)

 • drugo inštaliranje pri gradnjah (43.290)

 • druga zaključna gradbena dela (43.390)

 • druga specializirana gradbena dela (43.990)

 • trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili (45.110)

 • trgovina z drugimi motornimi vozili (45.190)

 • tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje (71.12)

 • tehnično preizkušanje in analiziranje (71.200)

 • dajanje motornih vozil v najem in zakup (77.1)

 • dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup (77.110)

 • dajanje tovornjakov v najem in zakup (77.120)

Sistemi vodenja:

 • Sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015.

 • Sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015.

 • Sistem kontrole in ugotavljanje skladnosti po standardu ISO/IEC 17020:2012.

 • Sistem vodenja kalibracijskega in preizkuševalnega laboratorija po ISO/IEC 17025:2005.

 • Sistem upravljanja varovanja informacij po standardu ISO/IEC 27001:2013.

 • Sistem varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001:2018.

 • Sistem upravljanja z energijo po standardu ISO 50001:2018.

 • Polni certifikat Družini prijazno podjetje (2014).

 • Certifikat odličnosti EFQM (2017) ***.