Štipendije, praktično usposabljanje

Družba Elektro Maribor d.d. spodbuja mlade, da se odločajo za poklice s področja elektroenergetike.

Na podlagi razpisov izbranim kandidatom podelimo štipendije, dijakom omogočimo praktično usposabljanje z delom (PUD) in študentom opravljanje obvezne prakse.

PUD za posamezno šolsko leto izvajamo v sodelovanju s Srednjo elektro - računalniško šolo Maribor, Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota in Elektro in računalniško šolo šolskega centra Ptuj.

9.1.2020 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko/študijsko leto 2019/2020

16.10.2019 Razpis štipendij za srednješolski poklicni program elektrikar in študijski program 2. bolonjske stopnje - smer močnostna elektrotehnika

5.9.2019 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko/študijsko leto 2019/2020-september 2019

10.7.2019 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko/študijsko leto 2019/2020

25.3.2019 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko/študijsko leto 2018/2019

7.1.2019 Razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko oz. študijsko leto 2018/2019