Štipendije, praktično usposabljanje

Družba Elektro Maribor d.d. spodbuja mlade, da se odločajo za poklice s področja elektroenergetike.

Na podlagi razpisov izbranim kandidatom podelimo štipendije, dijakom omogočimo praktično usposabljanje z delom (PUD) in študentom opravljanje obvezne prakse.

PUD za posamezno šolsko leto izvajamo v sodelovanju s Srednjo elektro - računalniško šolo Maribor, Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota in Elektro in računalniško šolo šolskega centra Ptuj.

21.9.2023 Razpis štipendij za srednješolski poklicni program smer elektrikar

21.9.2023 Razpis štipendij za študijski program 2. bolonjske stopnje – smer močnostna elektrotehnika

10.9.2021 Razpis štipendij za srednješolski poklicni program smer elektrikar in študijski program 2. bolonjske stopnje – smer močnostna elektrotehnika

23.10.2020 Razpis štipendij za srednješolski poklicno program smer elektrikar

24.9.2020 Razpis štipendij za srednješolski poklicni program smer elektrikar in študijski program 2. bolonjske stopnje - smer močnostna elektronika

9.1.2020 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko/študijsko leto 2019/2020

16.10.2019 Razpis štipendij za srednješolski poklicni program elektrikar in študijski program 2. bolonjske stopnje - smer močnostna elektrotehnika

5.9.2019 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko/študijsko leto 2019/2020-september 2019

10.7.2019 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko/študijsko leto 2019/2020

25.3.2019 Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko/študijsko leto 2018/2019

7.1.2019 Razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko oz. študijsko leto 2018/2019