Družbena odgovornost

Družbeno odgovornost do svojega okolja družba Elektro Maribor poleg izpolnjevanja svojega primarnega poslanstva, distribucije električne energije, izkazuje tudi skozi pozornost na okolje, v katerem delujemo.

Del družbene odgovornosti so tako tudi sponzorstva in donacije.

Sponzorstva in donacije

V Elektru Maribor imamo pogoje in način dodeljevanja sponzorskih in donatorskih sredstev določene v Pravilniku o dodelitvi sponzorskih in donatorskih sredstev.

Upravičenci do prejema sponzorskih oz. donatorskih sredstev so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge podobne pravnoorganizacijske oblike, iz interesnih vsebinskih področij, ki na naslov Družbe pošljejo vlogo za sponzorstvo oz. vlogo za donatorstvo na obrazcu in na način, ki ga tukaj navajamo.

Obrazec za oddajo vloge za dodelitev sponzorstva ali donacije, skupaj z morebitnimi prilogami, pošljite na elektronski naslov: pr.sluzba@elektro-maribor.si z navedbo, da gre za vlogo za sponzorstvo / donacijo.

Komisija bo obravnavala vloge, ki bodo prispele do:

- do 22.2.2024

- od 23.2.2024 do 22.4.2024*

- od 23.4.2024 do 22.7.2024*

- od 23.7.2024 do 22.10.2024*

- od 23.10.2024 do 30.11.2024.*

* morebitne spremembe datumov bodo objavljene

Obrazec za oddajo vloge za dodelitev sponzorstva ali donacije

Navodilo za izpolnjevanje vloge

Obrazec za poročilo o opravljeni storitvi, sponzorstvu

Navodilo za izpolnjevanje poročila o opravljeni storitvi, sponzorstvu 

Obrazec za potrdilo o prejemu donacije

Pri odločitvi za sponzorsko podporo sledimo namenu krepitve prepoznavnosti blagovne znamke družbe Elektro Maribor v družbenem okolju.

Poudarek pri dodelitvi sponzorskih in donatorskih sredstev je namenjen podpori projektom na oskrbnem področju Družbe, ki jih izvajajo humanitarne organizacije, spodbujanju odličnosti, zlasti v srednjem izobraževanju s področja osnovne dejavnosti Družbe in v univerzitetnem izobraževanju, spodbujanju inovativnosti in kreativnosti, trajnostnega razvoja, domovinske vzgoje ter projektom, zlasti v lokalnem okolju, na področju kulture, izobraževanja in športa.

Posebna pozornost se namenja medsebojnemu sodelovanju pri dogodkih in projektih, kjer se sodeluje z izvedbo storitev v lastni režiji.