Integriteta

Prijava nepravilnosti

Družba Elektro Maribor d.d. je zavezana k spoštovanju korporativne integritete. Pri svojem poslovanju deluje v skladu z zakonodajo, dobrimi poslovnimi običaji in visokimi etičnimi standardi.

Sprejeli smo Kodeks poslovno etičnega obnašanja, v katerem smo opredelili etična načela, vrednote in pravila, katera v družbi uporabljamo. Etični kodeks je dostopen TUKAJ.

Nepravilnosti v poslovanju zmanjšujejo zavzetost zaposlenih, poslabšujejo učinkovitost, uspešnost in konkurenčnost družbe. Navedeno lahko zniža zaupanje tako pri deležnikih kot pri lastniku.

Vse nepravilnosti znotraj družbe (nezakonito, koruptivno ali neetično ravnanje), ki jih morebiti zaznate, lahko prijavite pooblaščencu za integriteto. Vse prijave nepravilnosti in posredovano dokumentacijo bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali.

Postopek, ki ga družba Elektro Maribor d.d. uporablja v okviru prejema in obravnave prijav nepravilnosti, je razviden iz Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev, ki je dostopen TUKAJ.

Prijava se lahko poda:

  • po e-pošti na naslov: korporativna.integriteta@elektro-maribor.si

  • na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, s pripisom »V roke zaupniku za notranjo prijavo«

  • preko spletnega obrazca TUKAJ

  • osebno (po predhodnem naročilu po e-pošti)


Prijavo lahko podate anonimno ali pa se odločite za razkrijete svoje identitete, kar omogoča nadaljnjo komunikacijo z družbo Elektro Maribor d.d. Vaša identiteta bo poznana le pristojnim osebam za obravnavo prijav. V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri razumevanju nepravilnosti in nadaljnji obravnavi.

Prijave kršenja integritete niso namenjene vprašanjem o poslovanju, reklamacijam, pritožbam, mnenjem … Za takšne in podobne primere vas prosimo, da na spletni strani družbe poiščete druge ustrezne poti komuniciranja z družbo.
Kje v družbi je prišlo do suma nepravilnosti: 
Kdo je kršitelj:
Kdaj je prišlo do suma nepravilnosti (lahko časovni okvir):
Dodatne informacije, ki bodo v pomoč pri analizi nepravilnosti:
Vsebina suma nepravilnosti:


Posiljam...