Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja zajema osnovne podatke o družbi Elektro Maribor d.d., njegovem vodstvu in področju njegovega dela, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih zagotavlja Elektro Maribor d.d. in podatke o načinu dostopa do informacij. Navedeni so tudi predpisi, ki urejajo področje dela družbe Elektro Maribor d.d.

a) Naziv družbe:

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2 (uprava), 2000 Maribor 
Matična številka: 5231698
Identifikacijska številka za DDV: SI 46419853
Spletna stran: www.elektro-maribor.si
E-pošta: info@elektro-maribor.si
Telefon: n. c. (02) 22 00 000
Telefaks: (02) 22 00 109

Prijava okvar in motenj
Telefon: (02) 22 00 105
Klicni center - splošne informacije
Telefon: (02) 22 00 101

b) Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:

Predsednik uprave: Jože Hebar

c) Datum objave oziroma datum zadnje spremembe kataloga:

Prva objava kataloga: februar 2006
Zadnja sprememba kataloga: avgust 2022

d) Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in v fizični obliki:

Dostop do kataloga: Spletni naslov: www.elektro-maribor.si,
Tiskana oblika kataloga je na voljo na zahtevo prosilca pri uradni osebi, pristojni za dostop do informacij javnega značaja.

Ostali kontakti

Območna enota Maribor z okolico
Vodovodna ulica 2
2000 Maribor
Telefon: n. c. (02) 22 00 300
Telefaks: (02) 22 00 336


Območna enota Murska Sobota
Lendavska ulica 31 a
9000 Murska Sobota
Telefon: n. c. (02) 22 00 700
Telefaks: (02) 52 31 443


Območna enota Gornja Radgona
Lackova ulica 4
9250 Gornja Radgona
Telefon: n. c. (02) 22 00 800
Telefaks: (02) 56 11 456


Območna enota Ptuj
Ormoška cesta 26 a
2250 Ptuj
Telefon: n. c. (02) 22 00 600
Telefaks: (02) 77 60 901


Območna enota Slovenska Bistrica
Kolodvorska ulica 21 a
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: n. c. (02) 22 00 500
Telefaks: (02) 81 81 246


Storitvena enota Maribor
Veselova ulica 6
2000 Maribor
Telefon: n. c. (02) 22 00 451
Telefaks: (02) 42 01 369


Storitvena enota Ljutomer
Ulica Rada Pušenjaka 5
9240 Ljutomer
Telefon: n. c. (02) 22 00 850
Telefaks: (02) 58 21 492