Objave na podlagi Zakona o slovenskem državnem holdingu

Po 2. odstavku 64. člena ZSDH-1 javno objavljamo podatke zahtevane v peti, šesti in sedmi alineji prvega odstavka 64. člena ZSDH-1.

  

Revizijska poročila

Nahajajo se v letnih poročilih, ki so objavljena na naši spletni strani oziroma TUKAJ.

Seznam subjektov, za katere skladno z veljavno zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami

Takšnih subjektov ni.

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi)

Podatki se nahajajo TUKAJ.

Informacije o sestavi organov nadzora

Podatki se nahajajo TUKAJ.

Informacije o sestavi organov kadrovske komisije

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. je za postopek imenovanja predsednika uprave imenoval tričlansko kadrovsko komisijo.

Informacije o sestavi organov pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

Pooblaščenec za korporativno integriteto je Timotej Čelofiga.

Prijava kršitev - obrazec