Transparentnost poslov

Objave na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Objave na podlagi določil 11. odstavka 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

SPONZORSKE IN DONATORSKE POGODBE

Sponzorske pogodbe 2024

Donatorske pogodbe 2024

Sponzorske pogodbe 2023

Donatorske pogodbe 2023

Sponzorske pogodbe 2022

Donatorske pogodbe 2022

Sponzorske pogodbe 2021

Donatorske pogodbe 2021

Sponzorske pogodbe 2020

Donatorske pogodbe 2020

Sponzorske pogodbe 2019

Donatorske pogodbe 2019

SVETOVALNE STORITVE

SVETOVALNE IN ODVETNIŠKE STORITVE V LETIH 2022, 2023 in 2024

 

Objave na podlagi določil 12. odstavka 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

PREJEMKI UPRAVE DRUŽBE

 

Prejemki uprave družbe izplačani v letu 2022

Ime in priimek

Dogovorjena višina mesečnih prejemkov

Dogovorjena odpravnina

Veljavnost pogodbe

Vsi prejemki bruto v evrih

Vsi prejemki neto v evrih

Jože Hebar

Štirikratnik povprečne bruto plače izplačane v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu

Šest mesečnih plač

Celotno leto 2022

109.889

64.113

 

Prejemki uprave družbe izplačani v letu 2023

Ime in priimek

Dogovorjena višina mesečnih prejemkov

Dogovorjena odpravnina

Veljavnost pogodbe

Vsi prejemki bruto v evrih

Vsi prejemki neto v evrih

Jože Hebar

štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu

Šest mesečnih plač

21.2.2022 - 5.4.2023

95.207

60.505

Jure Boček

štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu

 /

6.4.2023 - 6.10.2023

37.097

27.689

Tatjana Vogrinec Burgar

 štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu

Do največ šest osnovnih bruto plač

1.8.2023 – 1.8.2027

37.996

21.288

 

PREJEMKI NADZORNEGA SVETA IN KOMISIJ NADZORNEGA SVETA

Prejemki nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta izplačani v letu 2022

Ime in priimek

Funkcija

Datum mandata

Vsi prejemki bruto v evrih

Vsi prejemki neto v evrih

Samo Iršič

predsednik, član

1.9.2021 do 7.2.2023

29.247

20.342

Tomaž Orešič

predsednik, član

12.12.2014 do 7.2.2023

24.120

16.613

Drago Štefe

član

1.9.2021 do 31.1.2022

3.004

2.056

Dušan Kovačič

član

14.7.2014 do 30.06.2022

11.425

8.309

Nenad Kajtezovič

član

14.7.2018 do 30.6.2022

10.273

7.003

Samo Logar

član; predsednik

pričetek mandata 1.7.2022

10.032

6.835

Marija Šeme

članica, namestnica predsednika

pričetek mandata 1.7.2022

10.637

7.276

Alan Ciglarič

član

pričetek mandata 1.7.2022

6.517

4.740

Miran Arnuš

član

pričetek mandata 1.7.2022

6.334

4.607

Branka Neffat

Zunanja članica revizijske komisije

konec pog. razmerja 14.9.2022

4.501

2.699

Barbara Nose

Zunanja članica revizijske komisije

pričetek pog. razmerja 15.9.2022

3.152

2.064

Maja Fesel Kamenik

Zunanja članica kadrovske komisije

pričetek pog. razmerja 14.9.2022

1.178

745

Dušan Jovanovič

Zunanji član kadrovske komisije

11.11.2021 do 21.2.2022

1.642

1.194

 

Prejemki nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta izplačani v letu 2023

Ime in priimek

Funkcija

Datum mandata

Vsi prejemki bruto v evrih

Vsi prejemki neto v evrih

Samo Iršič

predsednik, član

1.9.2021 do 7.2.2023

4.270

2.872

Tomaž Orešič

predsednik, član

12.12.2014 do 7.2.2023

3.775

2.512

Ciril Pucko

član

pričetek mandata  8.2.2023

26.345

16.844

Jure Boček

član

pričetek mandata  8.2.2023

12.864

7.629

mag. Samo Logar

član; predsednik

pričetek mandata 1.7.2022

35.793

23.482

Marija Šeme

članica, namestnica predsednika

pričetek mandata 1.7.2022

33.029

21.472

Alan Ciglarič

član

pričetek mandata 1.7.2022

20.614

14.992

Miran Arnuš

član

pričetek mandata 1.7.2022

18.954

13.786

Barbara Nose

Zunanja članica revizijske komisije

pričetek pog. razmerja 15.9.2022

13.348

9.770

Maja Fesel Kamenik

Zunanja članica kadrovske komisije

pričetek pog. razmerja 14.9.2022

7.032

2.564