Nadzorni svet

Tomaž Orešič,
predsednik,

od 12.12.2014

  

mag. David Klarič,
namestnik predsednika,

od 1.9.2017

  

Jože Golobič,
član,

od 13.12.2018

 

Nenad Kajtezovič,
član, predstavnik zaposlenih,

od 1.7.2018

 

Dušan Kovačič,
član, predstavnik zaposlenih,

od 14.7.2014

 

 

mag. Alojz Kovše,
član,

od 13.12.2018

 

Kontakt: nadzorni.svet@elektro-maribor.si

Poslovnik o delu Nadzornega sveta Elektro Maribor d.d.

Poslovnik o delu Revizijske komisije nadzornega sveta Elektro Maribor d.d.

Kompetenčni profil članov Nadzornega sveta

Izjava o neodvisnosti Tomaž Orešič

Izjava o neodvisnosti David Klarič

Izjava o neodvisnosti Jože Golobič

Izjava o neodvisnosti Nenad Kajtezovič

Izjava o neodvisnosti Dušan Kovačič

Izjava o neodvisnosti Alojz Kovše

Izjava o neodvisnosti Ivana Kuhar