Nadzorni svet

Kontakt:

Poslovnik o delu Nadzornega sveta Elektro Maribor d.d.

Poslovnik o delu Revizijske komisije nadzornega sveta Elektro Maribor d.d.

Poslovnik o delu komisije Nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. za investicije

Kompetenčni profil članov Nadzornega sveta

Izjava o neodvisnosti Marija Šeme

Izjava o neodvisnosti Samo Logar

Izjava o neodvisnosti Ciril Pucko

Izjava o neodvisnosti Jure Boček

Izjava o neodvisnosti Alan Ciglarič

Izjava o neodvisnosti Miran Arnuš

Izjava o neodvisnosti Barbara Nose

Izjava o neodvisnosti Maja Fesel Kamenik