Vodstvo

Tatjana Vogrinec Burgar, univ. dipl. prav.
predsednica uprave

02 22 00 111

                                       

Damjan Berghaus Majnik, univ. dipl. inž. el.
direktor področja
področje distribucije in področje storitev

02 22 00 250

 

mag. Andreja Zelenič Marinič, univ. dipl. ekon.
direktorica področja
področje za finance, ekonomiko in nabavo

02 22 00 201

mag. Peter Kaube, univ. dipl. inž. el.
direktor projektov

02 22 00 120

 

Območne enote:

Gornja Radgona

Andrej Leskovar, direktor enote

02 22 00 811

Murska Sobota

Uroš Kolarič, direktor enote

02 22 00 711

Maribor z okolico

Silvo Ropoša, direktor enote

02 22 00 311 

Ptuj

Mladen Žmavcar, direktor enote

02 22 00 613

Slovenska Bistrica

Božidar Govedič, direktor enote

02 22 00 513 

Storitvene enote:

Ljutomer

Miran Đuran, direktor enote

02 22 00 850

Maribor

Andrej Dolšak, direktor enote

02 22 00 451