Komuniciranje z delničarji

V skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je izdal Slovenski državni holding, d. d., objavljamo seznam podatkov o katerih smo komunicirali s posameznim delničarjem zunaj zasedanja skupščine.

28.2.2020 - Planski podatki za družbo in skupino Elektro Maribor za obdobje 2020 – 2022 (poslano na SDH).

23.3.2020 – Podatki (ocena) o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v letu 2019 (poslano na SDH)

26.3.2020 – Komentar na podatke (ocena) o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v letu 2019 (poslano na SDH)

21.4.2020 – Nerevidirano Letno poročilo družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2019 (poslano na SDH)

22.5.2020 - Podatki o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-III 2020 (poslano na SDH)

31.7.2020 – Podatki o poslovanju I-VI 2020  in Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v obdobju I-VI 2020 (poslano na SDH)

5.8.2020 – Povzetek poročila o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v obdobju I-VI 2020; Strateški cilji in usmeritve družbe (poslano na SDH)

31.8.2020 – Podatki o poslovanju skupine Elektro Maribor v obdobju I-VI 2020 in Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-VI 2020 (poslano na SDH)

4.9.2020 – Rebalans letnega poslovnega načrta družbe in skupine Elektro Maribor za leto 2020 (poslano na SDH)

10.9.2020 – Podatki o poslovanju (ocena 2020 in plan 2021 – 2023), realizacija pričakovanj SDH do družbe po LNU 2020 in osnutek letnega poslovnega načrta za obdobje 2021-2023 (poslano na SDH)

23.9.2020 – Podatki o poslovanju IPI, BS in merila SDH (ocena 2020 in plan 2021-2023), podatki 2007-2019 za EDP (poslano na SDH)

2.10.2020 – Podatki o poslovanju (ocena 2020 in plan 2021 – 2023) za skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

9.10.2020 – Plan dividend izplačanih v 2021, 2022 in 2023 (poslano na SDH)

13.10.2020 – Letni poslovni načrt družbe in skupine Elektro Maribor za leto 2021 s projekcijo poslovanja za leti 2022 in 2023 (poslano na SDH)