Komuniciranje z delničarji

V skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je izdal Slovenski državni holding, d. d., objavljamo seznam podatkov o katerih smo komunicirali s posameznim delničarjem zunaj zasedanja skupščine.

9.5.2024 - Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-III 2024 (poslano na SDH)

30.4.2024 – Podatki o poslovanju družbe Elektro Maribor v obdobju I-III 2024 (poslano na SDH)

31.1.2024 – Ocenjeni podatki o poslovanju I-XII 2023 za družbo Elektro Maribor (poslano na SDH)

2.11.2023 – Informacija in podatki o poslovanju družbe Elektro Maribor d. d. v obdobju I-IX 2023 (poslano na SDH)

11.10.2023 – Letni poslovni načrt družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2024 s projekcijo poslovanja za leti 2025 in 2026 in podatki za plan 2024-2026 (poslano na SDH)

6.10.2023 – Podatki in odgovori na vprašanja (poslano na SDH)

8.9.2023 – Osnutek LPN 2024 (poslano na SDH)

1.8.2023 – Podatki za obdobje I-VI 2023 za družbo Elektro Maribor (poslano na SDH)

24.7.2023 – Revidirani podatki za leto 2022 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

4.5.2023 – Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Elektro Maribor v obdobju I-III 2023 (poslano na SDH)

3.5.2023 – Podatki za obdobje I-III 2023 za družbo Elektro Maribor (poslano na SDH)

27.2.2023 – Načrtovani podatki o poslovanju v obdobju 2023-2025 za družbo Elektro Maribor in podatki o poslovanju za leto 2022 (ocena I-XII 2022) za skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

1.2.2023 – Kratko poročilo o poslovanju in podatki o poslovanju za leto 2022 (ocena I-XII 2022) za družbo Elektro Maribor (poslano na SDH)

25.1.2023 - Načrt razogljičenja z opredelitvijo kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev do 2025, 2030 in cilj do 2050 (poslano na SDH)

21.11.2022 – Podatki o poslovanju za obdobje I-IX 2022 ter Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-IX 2022 (poslano na SDH)

14.10.2022 – Letni poslovni načrt družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2023 s projekcijo poslovanja za leti 2024 v letu 2025 (poslano na SDH)

11.10.2022 – Podatki za oceno 2022 v načrtu 2023-2025 za družbo Elektro Maribor d.d. (poslano na SDH)

30.8.2022 – Podatki za obdobje I-VI 2022 za skupino Elektro Maribor ter Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-VI 2022 (poslano na SDH)

3.8.2022 - Odgovor na prejeti dopis SDH - Informacija o ukrepih in aktivnostih za obvladovanje tveganja v povezavi z Direktiva o določitvi cen električne energije ter sklepi Vlade RS z dne 14.7.2022 v zvezi z delovanjem elektroenergetskega sistema v kriznih razmerah (poslano na SDH)

1.8.2022 - Podatki o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v obdobju I-VI 2022 v Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Elektro Maribor v obdobju I-VI 2022 (poslano na SDH)

22.7.2022 – Informacija o izvajanju naložbenega načrta v letu 2022 (poslano na SDH)

31.5.2022 – Revidirani podatki za leto 2021 za družbo Elektro Maribor d.d. in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

30.5.2022 – Podatki za obdobje I-III 2022 za skupino Elektro Maribor ter Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-III 2022 (poslano na SDH)

11.5.2022 – Revidirano letno poročilo družbe in skupine Elektro Maribor za leto 2021 – brez poročila nadzornega sveta (poslano na SDH)

4.5.2022 – Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Elektro Maribor v obdobju I-III 2022 (poslano na SDH)

28.4.2022 – Podatki za obdobje I-III 2022 za družbo Elektro Maribor (poslano na SDH)

31.3.2022 – Osnutek nerevidiranega letnega poročila 2021 družbe Elektro Maribor (poslano na SDH)

30.3.2022 – Planski podatki za leto 2022 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

29.3.2022 – Nerevidirani podatki za leto 2021 za družbo Elektro Maribor (poslano na SDH)

25.2.2022 - Ocenjeni podatki o poslovanju I-XII 2021 za skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

28.1.2022 - Ocenjeni podatki o poslovanju I-XII 2021 za družbo Elektro Maribor (poslano na SDH)

24.11.2021 - Podatki o poslovanju skupine Elektro Maribor v obdobju I-IX 2021 v Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-IX 2021 (poslano na SDH)

29.10.2021 - Podatki o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v obdobju I-IX 2021 v Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Elektro Maribor v obdobju I-IX 2021 (poslano na SDH)

14.10.2021 - Letni poslovni načrt družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2022 ter postvi predloga izkazov za družbo in predloga za merila (poslano na SDH)

1.10.2021 - Komplet predloga izkazov za družbo in predloga za merila (ocena 2021 v načrtu 2022 – 2024) (poslano na SDH)

10.9.2021 - Osnutek letnega poslovnega načrta za obdobje 2022-2024 in podatki o poslovanju (ocena 2021 v načrtu 2022 – 2024) (poslano na SDH)

31.8.2021 - izpolnjena predloga izkazov za skupino Elektro Maribor za obdobje I-VI 2021 (poslano na SDH)

30.7.2021 – Podatki o poslovanju družbe Elektro Maribor d. d. in Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju I-VI 2021 (poslano na SDH)

23.7.2021 – Dopolnitev podatkov o poslovanju EDP za leto 2020 (poslano na SDH)

22.6.2021 – obrazložitev ustreznosti oblikovanja višine zakonskih rezerv za leto 2020 (poslano na SDH)

31.5.2021 - izpolnjena predloga izkazov za skupino Elektro Maribor za obdobje I-III 2021

12.5.2021 - izpolnjena predloga izkazov za družbo in skupino Elektro Maribor za leto 2020 - revidirani podatki

4.5.2021 – Revidirano LP (brez poročila NS) in Letni poslovni načrt za leto 2021 s projekcijo do 2023 (poslano na SDH)

30.4.2021 – Podatki o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. in Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju I-III 2021 (poslano na SDH)

22.4.2021- Plan investicij družbe Elektro Maribor 2022-2024 – poslano na SDH

9.4.2021 – Izpolnjena predloga izkazov za skupino Elektro Maribor za leto 2020 in predloga za merila za leto 2020 - nerevidirani podatki. Kratko besedilo o poslovanju družbe Elektro Maribor v obdobju januar-februar 2021 (poslano na SDH).

7.4.2021 – Kratko poročilo o poslovanju družbe za leto 2020 in izpolnjena predloga izkazov za družbo Elektro Maribor za leto 2020 - nerevidirani podatki. Nerevidirano letno poročilo za leto 2020 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH).

26.2.2021 – Planski podatki 2021-2023 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

22.1.2021 – Ocenjeni podatki I-XII 2020 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

16.12.2020 – Podatki za rebalans plana za leto 2020 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

27.11.2020 – Podatki o poslovanju v obdobju I-IX 2020 za skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

30.10.2020 – Podatki o poslovanju v obdobju I-IX 2020 in Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-IX 2020 (poslano na SDH)

26.10.2020 – Primerjava med EDP za leto 2019 (poslano na SDH)

13.10.2020 – Letni poslovni načrt družbe in skupine Elektro Maribor za leto 2021 s projekcijo poslovanja za leti 2022 in 2023 (poslano na SDH)

9.10.2020 – Plan dividend izplačanih v 2021, 2022 in 2023 (poslano na SDH)

2.10.2020 – Podatki o poslovanju (ocena 2020 in plan 2021 – 2023) za skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

23.9.2020 – Podatki o poslovanju IPI, BS in merila SDH (ocena 2020 in plan 2021-2023), podatki 2007-2019 za EDP (poslano na SDH

10.9.2020 – Podatki o poslovanju (ocena 2020 in plan 2021 – 2023), realizacija pričakovanj SDH do družbe po LNU 2020 in osnutek letnega poslovnega načrta za obdobje 2021-2023 (poslano na SDH)

4.9.2020 – Rebalans letnega poslovnega načrta družbe in skupine Elektro Maribor za leto 2020 (poslano na SDH)

31.8.2020 – Podatki o poslovanju skupine Elektro Maribor v obdobju I-VI 2020 in Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-VI 2020 (poslano na SDH)

5.8.2020 – Povzetek poročila o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v obdobju I-VI 2020; Strateški cilji in usmeritve družbe (poslano na SDH)

31.7.2020 – Podatki o poslovanju I-VI 2020  in Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v obdobju I-VI 2020 (poslano na SDH)

22.5.2020 - Podatki o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-III 2020 (poslano na SDH)

21.4.2020 – Nerevidirano Letno poročilo družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2019 (poslano na SDH)

26.3.2020 – Komentar na podatke (ocena) o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v letu 2019 (poslano na SDH)

23.3.2020 – Podatki (ocena) o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v letu 2019 (poslano na SDH)

28.2.2020 - Planski podatki za družbo in skupino Elektro Maribor za obdobje 2020 – 2022 (poslano na SDH).