Komuniciranje z delničarji

V skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je izdal Slovenski državni holding, d. d., objavljamo seznam podatkov o katerih smo komunicirali s posameznim delničarjem zunaj zasedanja skupščine.

14.10.2021 - Letni poslovni načrt družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2022 ter izpolnjena predloga izkazov za družbo in predloga za merila (poslano na SDH)

1.10.2021 - Komplet predloga izkazov za družbo in predloga za merila (ocena 2021 v načrtu 2022 – 2024) (poslano na SDH)

10.9.2021 - Osnutek letnega poslovnega načrta za obdobje 2022-2024 in podatki o poslovanju (ocena 2021 v načrtu 2022 – 2024) (poslano na SDH)

31.8.2021 - izpolnjena predloga izkazov za skupino Elektro Maribor za obdobje I-VI 2021 (poslano na SDH)

30.7.2021 – Podatki o poslovanju družbe Elektro Maribor d. d. in Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju I-VI 2021 (poslano na SDH)

23.7.2021 – Dopolnitev podatkov o poslovanju EDP za leto 2020 (poslano na SDH)

22.6.2021 – obrazložitev ustreznosti oblikovanja višine zakonskih rezerv za leto 2020 (poslano na SDH)

31.5.2021 - izpolnjena predloga izkazov za skupino Elektro Maribor za obdobje I-III 2021

12.5.2021 - izpolnjena predloga izkazov za družbo in skupino Elektro Maribor za leto 2020 - revidirani podatki

4.5.2021 – Revidirano LP (brez poročila NS) in Letni poslovni načrt za leto 2021 s projekcijo do 2023 (poslano na SDH)

30.4.2021 – Podatki o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. in Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju I-III 2021 (poslano na SDH)

22.4.2021- Plan investicij družbe Elektro Maribor 2022-2024 – poslano na SDH

9.4.2021 – Izpolnjena predloga izkazov za skupino Elektro Maribor za leto 2020 in predloga za merila za leto 2020 - nerevidirani podatki. Kratko besedilo o poslovanju družbe Elektro Maribor v obdobju januar-februar 2021 (poslano na SDH).

7.4.2021 – Kratko poročilo o poslovanju družbe za leto 2020 in izpolnjena predloga izkazov za družbo Elektro Maribor za leto 2020 - nerevidirani podatki. Nerevidirano letno poročilo za leto 2020 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH).

26.2.2021 – Planski podatki 2021-2023 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

22.1.2021 – Ocenjeni podatki I-XII 2020 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

16.12.2020 – Podatki za rebalans plana za leto 2020 za družbo in skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

27.11.2020 – Podatki o poslovanju v obdobju I-IX 2020 za skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

30.10.2020 – Podatki o poslovanju v obdobju I-IX 2020 in Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-IX 2020 (poslano na SDH)

26.10.2020 – Primerjava med EDP za leto 2019 (poslano na SDH)

13.10.2020 – Letni poslovni načrt družbe in skupine Elektro Maribor za leto 2021 s projekcijo poslovanja za leti 2022 in 2023 (poslano na SDH)

9.10.2020 – Plan dividend izplačanih v 2021, 2022 in 2023 (poslano na SDH)

2.10.2020 – Podatki o poslovanju (ocena 2020 in plan 2021 – 2023) za skupino Elektro Maribor (poslano na SDH)

23.9.2020 – Podatki o poslovanju IPI, BS in merila SDH (ocena 2020 in plan 2021-2023), podatki 2007-2019 za EDP (poslano na SDH

10.9.2020 – Podatki o poslovanju (ocena 2020 in plan 2021 – 2023), realizacija pričakovanj SDH do družbe po LNU 2020 in osnutek letnega poslovnega načrta za obdobje 2021-2023 (poslano na SDH)

4.9.2020 – Rebalans letnega poslovnega načrta družbe in skupine Elektro Maribor za leto 2020 (poslano na SDH)

31.8.2020 – Podatki o poslovanju skupine Elektro Maribor v obdobju I-VI 2020 in Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-VI 2020 (poslano na SDH)

5.8.2020 – Povzetek poročila o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v obdobju I-VI 2020; Strateški cilji in usmeritve družbe (poslano na SDH)

31.7.2020 – Podatki o poslovanju I-VI 2020  in Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v obdobju I-VI 2020 (poslano na SDH)

22.5.2020 - Podatki o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v obdobju I-III 2020 (poslano na SDH)

21.4.2020 – Nerevidirano Letno poročilo družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2019 (poslano na SDH)

26.3.2020 – Komentar na podatke (ocena) o poslovanju družbe Elektro Maribor d.d. v letu 2019 (poslano na SDH)

23.3.2020 – Podatki (ocena) o poslovanju družbe in skupine Elektro Maribor v letu 2019 (poslano na SDH)

28.2.2020 - Planski podatki za družbo in skupino Elektro Maribor za obdobje 2020 – 2022 (poslano na SDH).