Že 137 let električne luči na Slovenskem

Maribor, 6.4.2020 – Zaposleni v družbi Elektro Maribor in v drugih slovenskih družbah za distribucijo električne energije si ves čas prizadevajo za to, da so naši uporabniki, prebivalstvo in gospodarstvo, stabilno in zanesljivo oskrbljeni z električno energijo tudi v sedanjih kriznih razmerah.

V teh dneh pa je minilo že 137 let, odkar je dan ali dva pred 4. aprilom 1883 v Mariboru zasvetila prva električna luč na Slovenskem. Elektrotehniški strokovnjaki temu pomembnemu dogodku pripisujejo še prav poseben pomen, saj gre za prvo ugotovljeno tehnično uporabo električne energije na slovenskem ozemlju oziroma za začetek elektrifikacije Slovenije.  

V sedanjih kriznih razmerah pa Elektro Maribor in ostala slovenska elektrodistribucijska podjetja delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi bilo prebivalstvo in gospodarstvo oskrbljeno z električno energijo s čim manj prekinitvami in motnjami. Slovenska elektrodistribucija v vseh vremenskih in tudi sedanjih epidemijskih razmerah skrbi, da električna energija pride v vsak slovenski dom, v vsako bolnišnico, v oskrbno infrastrukturo, tovarno in na vsa mesta, kjer jo potrebujemo za življenje in delo. Sedanje razmere so spremenile marsikaj, tudi to, da postaja dom za mnoge tudi prostor za izobraževanje in delo od doma, pa tudi za urejanje mnogih upravnih postopkov. To je opazno tudi po tem, da so se v marcu precej povečale potrebe gospodinjstev po moči in po energiji.

V sedanjih razmerah imamo dva cilja: zaščititi naše zaposlene in naše uporabnike pred širjenjem okužb in zagotavljanje stabilne oskrbe z električno energijo za naše uporabnike. V tem smislu so angažirani vsi potrebni potenciali družbe. Naši zaposleni delajo nepretrgoma v distribucijskem centru vodenja, dežurne operativne ekipe so prisotne v območnih enotah in v nadzorništvih, sodelavci v nujnih podpornih procesih opravljajo delo na delovnem mestu ali od doma.

Vseh pet elektrodistribucijskih podjetij namenja veliko pozornost zdravju operativnega osebja, ki je odgovorno in usposobljeno za vodenje elektrodistribucijskega sistema. Da bi omogočili neprekinjeno oskrbo z električno energijo tudi v prihodnje, tudi če bi prišlo zaradi bolezni do odsotnosti zaposlenih na nekaterih območjih, smo oblikovali operativne rezerve in uvedli nadomeščanje ekip z ločevanjem in rezervnimi sestavami, ki ne prihajajo v stik. Elektrodistribucije so se zavezale tudi k medsebojni pomoči, če bi bilo to potrebno.

Ključni akterji v sektorju energetike, vsekakor tudi elektrodistribucijska podjetja, so širitev okužbe z novim koronavirusom COVID-19 pravočasno prepoznali kot potencialno grožnjo zagotavljanju nemotene oskrbe z električno energijo odjemalcem. Zato so dovolj zgodaj uvedli potrebne ukrepe za nemoteno, varno in zanesljivo delovanje sistemov in objektov kritične infrastrukture. S sprejetimi ukrepi se zagotavlja najvišja možna stopnja zagotavljanja neprekinjenosti poslovanja ob hkratnem zmanjševanju tveganj za preprečevanje širjenja okužbe.

Sedaj se še ne ve, kako dolgo bo trajala epidemija novega koronavirusa. Elektrodistribucija pa ve, kaj je njena dolžnost: Narediti vse, kar je v njeni moči in izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih in uporabnikov ter tako ohranjati vzdržnost zmogljivosti, predvsem pa zagotavljati delovanje distribucijskega sistema za nemoteno oskrbo uporabnikov z električno energijo v vsakršnih razmerah ter skrbeti za stabilnost poslovanja.