100 let daljnovoda med HE Fala in Mariborom ter 99 let elektrifikacije Maribora

Po izgradnji hidroelektrarne Fala, tedaj največjega tovrstnega elektroenergetskega objekta v tem delu Evrope, je bil leta 1919 zgrajen 10 kV daljnovod med hidroelektrarno Fala in Mariborom. S tem je bila Mariboru dostopna izmenična napetost 10 kV. 

Leta 1920 je bil prvi, osnovni del projekta elektrifikacije Maribora zaključen. 2. oktobra 1920 je mestno električno omrežje lahko nemoteno distribuiralo električno energijo. Projekt je vključeval nizkonapetostno omrežje napetosti 220/380 V in razdeljevalno omrežje napetosti 10 kV. Priključenih je bilo že 22 transformatorskih postaj. V naslednjih letih je Mestno električno podjetje nadaljevalo elektrifikacijo mesta in njegove okolice.

Gradnja hidroelektrarne Fala, 1914 (Foto: arhiv Pokrajinskega arhiva Maribor)

 

Danes: servis za uporabnike

 

Družba Elektro Maribor je naslednik Mestnega elektriškega podjetja. Osnovna usmeritev družbe je izvajanje trajnostnih elektroenergetskih storitev za uporabnike distribucijskega omrežja, za prebivalstvo in gospodarstvo.

 

Danes imamo več kot 218.000 uporabnikov v 74 lokalnih skupnostih Severovzhodne Slovenije, ki jim preko več kot 16.000 km omrežja s 3.540 transformatorskimi postajami distribuiramo več kot 2,3 milijarde kWh električne energije.

 

Z razvojem distribucijskega omrežja prispeva družba k zagotavljanju pogojev za trajnostni razvoj. Na našem oskrbnem območju imamo največji delež lokalno proizvedene električne energije iz obnovljivih virov in virov z visokim izkoristkom, saj v distribucijsko omrežje povezane elektrarne pokrivajo že sedmino potreb naših uporabnikov. Že več kot 70 % distribucijskih srednje in nizkonapetostnih vodov je v kablirani ali nadzemni izolirani izvedbi. V sistem naprednega merjenja je vključenih že več kot 80 % uporabnikov. Preko sistema naprednega merjenja, o prednostih katerega osveščamo uporabnike in javnost preko brušur in vizualnih (Youtube kanal) vsebin, uvajamo napredne tehnologije.

 

Za naše uporabnike smo uvedli sodobne komunikacijske kanale (mobilna in spletna aplikacija eStoritve) preko katerih jih lahko brezplačno preko SMS- ali e-pošte obveščamo o prekinitvah zaradi načrtovanih del in izpadov na srednjenapetostnem nivoju.