105 let javne službe distribucije električne energije v Mariboru

Maribor 15.7.2019 - Pred 105 leti, 15. julija 1914, je mariborski mestni svet na predlog svojega odbora za elektrifikacijo sprejel pogodbo s Štajersko električno družbo v Gradcu o dobavi električne energije. 

Pogodba je predvidevala, da bo mestna občina zgradila električno razdelilno napeljavo po mestu in skrbela za prodajo električne energije, zato so organizirali posebno mestno službo, ki je leta 1914 začela graditi izmenično elektrodistribucijsko omrežje v mestu in njegovi okolici.

Vir: Občina Maribor je leta 1914 s Štajerskim električnim podjetjem sklenila pogodbo o dobavi elektrike, arhiv Arhivskega društva Maribor

To je bila osnova, na kateri je bilo najkasneje leta 1917 ustanovljeno podjetje Städtische Elektrizitäts Unternehmung Marburg, kasneje Mestno elektriško podjetje, ki je nadaljevalo gradnjo električnega omrežja in pričelo zagotavljati nemoteno in zadostno dobavo kakovostne električne energije.

Ko je bila leta 1918 izgrajena hidroelektrarna Fala, ki je imela velik vpliv na elektrifikacijo Slovenije in Međimurja, in leta 1919 še 10-kilovoltni daljnovod med hidroelektrarno Fala in Mariborom, je bila Mariboru dostopna izmenična napetost 10 kV.

Leta 1920 je bil prvi, osnovni del projekta elektrifikacije Maribora zaključen. Mestno električno omrežje je lahko nemoteno distribuiralo električno energijo. Projekt je vključeval nizkonapetostno omrežje napetosti 220/380 V in razdeljevalno omrežje napetosti 10 kV. Priključenih je bilo že 22 transformatorskih postaj. V naslednjih letih je Mestno električno podjetje nadaljevalo elektrifikacijo mesta in njegove okolice.

Leta 1925 je Mestno električno podjetje uvedlo nočno tarifo. Tega leta je prišlo tudi do spremembe imena podjetja, ki se je odtlej imenovalo Električno podjetje Maribor.

Vir: Sedež Elektriškega podjetja Maribor do leta 1928 na Jurčičevi ulici 8 v Mariboru, 1961, arhiv Pokrajinskega arhiva Maribor

Elektro Maribor danes

Poslanstvo družbe Elektro Maribor d.d. danes je varno, zanesljivo in učinkovito upravljanje in vzdrževanje ter razvoj in dolgoročno načrtovanje elektrodistribucijskega sistema ter zagotavljanje visoke kakovosti življenja in spodbujanje gospodarskega razvoja s kakovostnimi elektroenergetskimi storitvami.

Več kot 750 zaposlenih skrbi, da je z električno energijo oskrbljenih več kot 217.994 odjemalcev v 74 občinah Severovzhodne Slovenije s preko 16.616 km elektrodistribucijskega omrežja, 3.511 transformatorskimi postajami in 21 razdelilno transformatorskimi postajami.

V okviru prizadevanj za trajnostni razvoj in digitalno transformacijo intenzivno vlagamo v povečevanje robustnosti omrežja in v uvajanje pametnih omrežij. Močna, stabilna in napredna elektrodistribucijska omrežja so ključen predpogoj za realizacijo sodobnih trajnostnih strategij. Konec leta 2018 smo imeli na območju družbe že 69,8 % vodov v podzemni oziroma nadzemni izolirani izvedbi in 76 % merilnih mest, vključenih v sistem daljinskega odčitavanja.

Tudi letos smo izdali brošuro Predstavitev, v kateri so zbrani glavni podatki o družbi. V zborniku smo zbrali podatke in fotografije o zgodovini družbe in elektrifikacije na našem distribucijskem območju.