Brezplačno pretarifiranje

Vsakemu uporabniku s števcem, ki je vključen v sistem naprednega merjenja in se mu odjem obračunava enotarifno vsaj leto dni, sedaj omogočamo brezplačen prehod na dvotarifni obračun.

Pred odločitvijo glede spremembe načina merjenja je glede na dinamiko odjema potrebno upoštevati obseg odjema v času večje oz. manjše tarife, razmerje med ceno električne energije v času večje in manjše tarife ter razmerje postavk omrežnine v obeh tarifah.

Dvotarifno merjenje se uporabniku v glavnem splača, če je odjem v manjši tarifi približno 30 odstotkov, odvisno od cene električne energije, ki jo ponuja dobavitelj.
Na splošno velja, da je dvotarifno merjenje zaradi dinamike porabe za gospodinjstva stroškovno bolj ugodno. Z dvotarifnim merjenjem je omogočeno tudi prilagajanje odjema.

Po prejemu zahteve uporabnika izvedemo prehod na dvotarifno merjenje z začetkom veljavnosti v naslednjem obračunskem obdobju, če je zahteva prejeta do 20. dneva v mesecu.
Zahtevek se poda z obrazcem vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna (enotarifni, dvotarifni), ki je na voljo na spletni strani družbe.

V zadnjih letih se delež naših uporabnikov z dvotarifnim merjenjem odjema postopno povečuje.

Večja dnevna tarifa (VT) je vsak delavnik med 6:00 in 22:00 uro. Manjša dnevna tarifa (MT) je vsak delavnik med 22:00 in 6:00 uro, v soboto, v nedeljo in na dela proste dni med 00:00 in 24:00 uro.