Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije

Spoštovani!

Akademija distribucije Elektro Maribor Vas vljudno vabi na strokovni posvet:

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije

(NEPN verzija 4.1)

 

Strokovni posvet bo potekal v sredo, 5. februarja 2020, ob 11. uri,

v predavalnici Akademije distribucije Elektro Maribor, Majcigerjeva ulica 23, Maribor.

 

Prehod v nizkoogljično družbo in posledično energetska tranzicija predstavljata enega osrednjih razvojnih izzivov sedanjosti. Akademija distribucije Elektro Maribor aktivno sodeluje pri pripravi celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), akcijsko strateškega dokumenta, ki določa cilje, politike in ukrepe za sodobno energetiko v Sloveniji za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040).

Prehod v nizkoogljično družbo predstavlja enega najzahtevnejših razvojnih projektov te generacije. Sloveniji se ne sme zgoditi, da bi bila energetska tranzicija vir družbene nestabilnosti, namesto da bi bila razvojna priložnost za skupnost. Za uspešnost prehoda v nizkoogljično družbo je zato ključno zagotoviti trajnostno naravnanost, tehnično izvedljivost in stroškovno vzdržnost.

Ministrstvo za Infrastrukturo je januarja 2020 dalo v javno obravnavo dopolnjeni osnutek NEPN, verzija 4.1, in okoljsko poročilo in pozvalo zainteresirano javnost k podajanju pisnih pripomb do 16. februarja 2020. Strokovni posvet je namenjen predstavitvi osnutka NEPN 4.1 ter stališč in predlogov v tej zvezi.

Program posveta

11:00    Pozdrav in uvodni nagovor

11:10    Uvodne predstavitve

12:10    Uvodne besede udeležencev okrogle mize

12:25    Okrogla miza in vsebinski sklopi

13:55    Razprava z udeleženci

14:00    Sklepna misel in zaključek posveta

Udeleženci posveta in okrogle mize

  • Elektro Maribor, g. mag. Boris Sovič
  • Energija plus, g. Bojan Horvat
  • ELES, g. mag. Aleš Kregar
  • SODO, g. mag. Stanislav Vojsk
  • IJS, g. mag. Stane Merše
  • Elektroinštitut Milan Vidmar, g. mag. Rudi Vončina
  • HSE - DEM, g. dr. Boštjan Gregorc
  • Gen energija, g. Martin Novšak
  • FERI, g. prof. dr. Jože Pihler

 

Vljudno prosimo za potrditev vaše udeležbe do torka, 4. februarja 2020 na elektronski naslov: karin.zagomilsek-cizelj@elektro-maribor.si.