Dan elektromonterjev in elektromonterji v Sloveniji

V nekaterih državah Sveta prav danes, 10. julija, obeležujejo dan elektromonterjev (Lineworker Appreciation Day).

Slovenski elektromonterji so usposobljeni, opremljeni in motivirani, da skrbijo za vzdrževanje, obratovanje in razvoj več kot 64.000 km elektroenergetskega omrežja za skoraj 960.000 merilnih mest naših uporabnikov.

Svoje delo pogosto opravljajo v izjemno težkih vremenskih razmerah, v času izrazitejših klimatskih sprememb, ki smo jim priča, tudi narašča pogostnost in intenzivnost izrednih vremenskih razmer. Soočajo se s številnimi tveganji, pogosto delajo pod napetostjo, večinoma na višini in so zaradi narave dela tako bolj izpostavljeni številnim možnim poškodbam. Ves čas si nesebično prizadevajo za varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo za prebivalstvo in gospodarstvo, pri čemer je zelo pomembno sodelovanje s širšo skupnostjo.

Zaposleni v slovenski elektrodistribuciji si v primeru izrednih razmer tudi v najtežjih vremenskih in terenskih pogojih, podnevi in ponoči, ob delavnikih in praznikih, prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev oskrbe uporabnikov z električno energijo. Pri nesebičnem opravljanju za skupnost izjemno pomembnega dela so elektromonterji zelo izpostavljeni. Ne smemo pozabiti, da je bil prvi strel v času osamosvajanja sprožen proti elektromonterju, ne smemo pozabiti na elektromonterje, ki so pri opravljanju svojega dela in izpolnjevanju poslanstva elektrodistribucije izgubili življenje, nazadnje, na našo veliko žalost, pred nekaj dnevi.

V slovenski elektrodistribuciji je zaposlenih tri tisoč ljudi, ki nenehno in predano skrbijo, da v naše domove, podjetja, v naselja, v inštitucije … 'pride elektrika' kot pogosto rečemo. Električno energijo dandanes potrebujemo pri številnih vsakodnevnih aktivnostih, zagotavlja nam potreben bivanjski standard in poslovno okolje. Električna energija je nepogrešljiva za zagotavljanje kakovostnega življenja in poslovanja. Spričo prizadevanj za razogljičenje prometa in ogrevanja bo električna energija v prihodnje imela še večji delež v zagotavljanju potrebnih energetskih storitev.

Elektromonterji na terenu, skupaj s sodelavci v podpornih procesih, tvorijo udarne strokovne sile, ki zagotavljajo delovanje elektrodistribucijskega sistema praktično v vsakršnih vremenskih in terenskih razmerah, ob vsakem času. Za to, da so naši uporabniki zanesljivo, kakovostno in trajnostno ves čas oskrbljeni z električno energijo, je potrebno ogromno, pogosto neopaženega dela v celotni verigi od proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije.

Tudi ob dnevu elektromonterjev želimo spomniti na pomen dela, ki ga le-ti opravijo, za sedanjost in prihodnost naše skupnosti. Zaposleni v slovenski elektrodistribuciji si neutrudno prizadevajo za razvoj elektrodistribucijskega omrežja in sistematično gradijo robustna, močna in napredna omrežja, ki so ključna za trajnostni razvoj. Elektrodistribucijska omrežja tako predstavljajo infrastrukturo trajnostnega razvoja, delo elektromonterjev in sicer zaposlenih v elektrodistribuciji pa je ključno za uspešnost prehoda v nizkoogljično družbo.