Dan elektromonterjev

Delo elektromonterjev ni lahko. Med opravljanjem svojega dela so pogosto izpostavljeni številnim tveganjem. V času spreminjajočih se klimatskih sprememb, ko se obseg in pogostnost izrednih vremenskih razmer izrazito povečuje, so ob delu pod napetostjo in na višini, še posebej izpostavljeni zahtevnim vremenskim razmeram ter številnim možnim poškodbam.

Elektromonterji na terenu, skupaj s sodelavci v podpornih procesih, tvorijo udarne strokovne sile, ki ves čas zagotavljajo delovanje elektrodistribucijskega sistema praktično v vsakršnih vremenskih in terenskih razmerah. Za to, da so naši uporabniki zanesljivo, kakovostno in trajnostno ves čas oskrbljeni z električno energijo, je potrebno ogromno, pogosto neopaženega dela v celotni verigi od proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije.

Tri tisoč zaposlenih v slovenski elektrodistribuciji vsak dan, teden, mesec in leto, obratuje, vzdržuje in razvija elektrodistribucijski sistem, elektroenergetske vode in naprave. Zaposleni v slovenski elektrodistribuciji si v primeru izrednih razmer tudi v najtežjih vremenskih in terenskih pogojih, podnevi in ponoči, ob delavnikih in praznikih, vedno najprej prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev oskrbe uporabnikov z električno energijo.

Pri nesebičnem opravljanju za skupnost izjemno pomembnega dela so elektromonterji zelo izpostavljeni. Ne smemo pozabiti, da je bil prvi strel v času osamosvajanja pred 30-imi leti sprožen proti elektromonterju, ne smemo pozabiti na elektromonterje, ki so pri opravljanju svojega dela in izpolnjevanju poslanstva elektrodistribucije izgubili življenje.

Ob dnevu elektromonterjev želimo spomniti na pomen dela, ki ga le-ti opravijo, za sedanjost in prihodnost naše skupnosti. Zaposleni v slovenski elektrodistribuciji si neutrudno prizadevajo za razvoj elektrodistribucijskega omrežja in sistematično gradijo še bolj robustna, močna in napredna omrežja, ki so ključna za doseganje trajnostnih ciljev.

Elektrodistribucijska omrežja predstavljajo infrastrukturo trajnostnega razvoja, delo elektromonterjev in sicer zaposlenih v elektrodistribuciji pa je ključno za uspešnost prehoda v nizkoogljično družbo.