Dan, ko je zasvetila prva električna luč na Slovenskem

4. aprila 1883, pred 141-imi leti, je v Mariboru zasvetila prva električna luč. S tem obeležujemo začetek elektrifikacije Slovenije.

Le štiri leta po Edisonovem izumu žarnice na ogleno nitko je mariborski podjetnik Karl Scherbaum, lastnik velikega parnega mlina, v svojih poslovnih in stanovanjskih prostorih ter na Grajskem trgu v Mariboru, parnemu stroju dodal Siemensov dinamo in električno napeljavo s 36 Edisonovimi žarnicami na žarilno nitko. Tako je prvič v Mariboru, Sloveniji in v tem delu Evrope, zasvetila električna žarnica. 

V delu »Zgodovina slovenskega elektrogospodarstva«, iz leta 2007, Janez Hrovatin temu pripisuje poseben pomen, saj gre za prvo ugotovljeno tehnično uporabo električne energije na slovenskem ozemlju oziroma za začetek elektrifikacije Slovenije. Po definiciji iz leta 1932 elektrifikacija pomeni "preskrbo vsakega interesenta s trajno, najcenejšo energijo v zadostni množini z najmanjšimi sredstvi in tehnično najpopolnejše".

Začetek elektrifikacije Slovenije, zahvaljujoč inovativnosti Karla Scherbauma, takratne osrednje gospodarske osebnosti v Mariboru, časovno sovpada z začetki drugje po svetu. Istega leta je Thomas Edison v Rosellu, v New Jerseyju, zgradil prvi sistem javne razsvetljave z nadzemnimi vodniki v Združenih državah Amerike, v italijanskem Milanu pa je bila zgrajena prva srednjeevropska elektrarna.

Elektrifikacija je pomembno vplivala na razvoj družbe v 20. stoletju. Tako zelo, da jo je ameriška nacionalna inženirska akademija na lestvici dvajsetih najpomembnejših tehnoloških dosežkov v minulem stoletju uvrstila kar na prvo mesto. Visoko med pomembnimi dejavniki razvoja ostaja tudi v 21. stoletju, ko jo pred velike izzive postavlja prehod v nizkoogljično družbo ter prodor novih tehnologij.

Za razvoj elektrifikacije, ki pomembno vpliva na gospodarstvo in življenjsko raven prebivalstva, so bili in so še vedno neprecenljivi tudi strokovnost, odgovornost ter zavzetost sodelavk in sodelavcev družbe Elektro Maribor ter njenih predhodnic. Svoje poslanstvo nadaljujejo z nedavno sprejeto »Strategijo trajnostnega razvoja družbe Elektro Maribor 2024 – 2028«, s katero so, po besedah predsednice uprave Tatjane Vogrinec Burgar, stopili na novo pot razvoja družbe. Na njej bodo sledili tehnološko sodobnemu in digitaliziranemu elektroenergetskemu sistemu. Z njegovo pomočjo bodo, ob vključevanju novih tehnologij, naprednih storitev in prožnosti, zagotavljali kakovostno oskrbo njihovih uporabnikov z električno energijo. Strategija v ospredje postavlja udejanjanje trajnostnega razvoja, razvoj zanesljivega in učinkovitega trajnostnega elektrodistribucijskega distribucijskega sistema in vodenje ter razvoj človeškega kapitala v zdravem in motivacijskem delovnem okolju.

V letošnjem letu obeležujemo tudi 124 let distribucije električne energije, v juliju pa se bomo spomnili še 110. obletnice javne službe distribucije električne energije v Mariboru.