Distribucija za okoljsko trajnost in tehnološki razvoj - 8. strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije

Nova Gorica, 3. april 2024 – Predstavniki petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij so ponovno združili moči in organizirali že osmo strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije. Na letošnji konferenci z naslovom »Distribucija za okoljsko trajnost in tehnološki razvoj« so tuji in slovenski gostje v ospredje postavili trajnost in z njo povezane izzive, ki so pred nami za doseganje ciljev zelenega prehoda. 

Na dogodku so sodelujoči predstavili izzive, predvsem pa pot do zelene energetske preobrazbe distribucij z vpogledom v aktualne evropske trajnostne in razvojne trende. Med gosti so bili predstavniki resornega ministrstva, regulatorja in upravljavca kapitalskih naložb, priznani strokovnjaki in predstavniki elektrodistribucijskih podjetij.

Predsednik skupščine Gospodarskega združenja distribucije električne energije Uroš Blažica je v uvodnem nagovoru poudaril: »V zadnjih letih se je vloga odjemalca zelo spremenila, zdaj je odjemalec tudi proizvajalec. Tako je celotna zgodba precej bolj dinamična in sistem je treba temu prilagoditi, kar pa je po mojem mnenju uresničljivo z novimi pristopi. Seveda bo potrebno veliko večje finančno investiranje kot v preteklih letih, izziv bo zagotovo zagotoviti vsa potrebna sredstva.«

Dogodka se je udeležil minister za okolje, prostor in energijo mag. Bojan Kumer. V uvodnem nagovoru je dejal, da se danes ne sprašujemo več, ali je zelena preobrazba potrebna, pač pa le, kako jo bomo izvedli na stroškovno učinkovit način in kdaj. »Omrežja so hrbtenica zelenega prehoda, naša skupna vizija je zato jasna – želimo si distribucijsko omrežje, ki bo ne le učinkovito in zanesljivo, temveč tudi okolju prijazno in prilagojeno prihodnosti.«

Med gosti je bil tudi generalni sekretar Eurelectrica Kristian Ruby, ki je predstavil nekaj vpogledov v izsledke študije Grids for Speed. Pri tem je izpostavil, da bo za energetski prehod treba sredstva namesto v nabavo fosilnih goriv preusmeriti v elektrifikacijo.

Letošnja konferenca je ponudila dve omizji. Pri prvem so sodelovali predstavniki različnih deležnikov slovenske elektrodistribucije in predstavili svoje poglede in pričakovanja na področju energetskega razvoja. V razpravi so se zlasti osredotočili na vire električne energije, ki bodo v prihodnosti zagotavljali zanesljivo preskrbo in zadostili vsem potrebam prebivalcev. Po besedah Uroša Blažice je ključna vloga elektrodistribucijskih podjetij pri zelenem prehodu gradnja robustnega omrežja, saj le tako lahko odjemalcem zagotavlja storitve, ki si jih želijo. Državna sekretarka za področje energetike mag. Tina Seršen je med drugim dejala, da z investicijami v omrežje in v obnovljive vire energije vrtimo denarni tok doma, spodbujamo domača delovna mesta in hkrati dosegamo cilje zelenega prehoda. Poudarila je, da ima ministrstvo na voljo dovolj nepovratnih sredstev za spodbujanje investicij v distribucijsko omrežje v naslednjih letih. O velikih izzivih na kadrovskem področju je spregovoril dr. Mitja C. Fabjan, predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije. Poudaril je, da bi morali že zdaj začeti izobraževati kadre, če želimo zagotoviti ustrezen razvoj NEK-a 2. Okoljski vidik v energetskem razvoju je predstavila klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, ki je opozorila na velik pomen energetske pismenosti prebivalcev. Tehnologije za zeleni prehod so pripravljene, potrebno pa je izobraževanje ljudi in komunikacija z njimi. Kot predstavnik gospodarstva se je omizja udeležil predsednik upravnega odbora GZS Severno Primorske gospodarske zbornice Boštjan Jerončič, ki je izpostavil, da gospodarstvo nujno potrebuje stabilen vir električne energije, saj vsakršen izpad pri preskrbi z električno energijo povzroča gospodarsko škodo.

Na drugem omizju so se predstavniki elektrodistribucijskih podjetij, Urban Likozar, Tatjana Vogrinec Burgar, mag. Boris Kupec, Uroš Blažica, dr. Ciril Kafol, in Elesa, mag. Darko Kramar, dotaknili aktualnih energetskih tem. Nove tehnologije, ki se razvijajo tako na strani proizvodnje kot distribucije, zahtevajo sodoben, predvsem pa robusten in odporen elektroenergetski sistem, ki se prilagaja ponudbi in povpraševanju po električni energiji. Udeleženci omizja so se strinjali, da so investicijska vlaganja v omrežja nujna in da morajo slediti razvojnim načrtom in potrebam uporabnikov. Ključni izzivi elektrodistribucijskih podjetij tako ostajajo viri financiranja, ki so nujno potrebni za nadaljnji razvoj. Elektrika je energija 21. stoletja. Od nje smo odvisni vsi deležniki – regulator, upravljalec, država in uporabniki distribucijskega omrežja. Za zeleni prehod je potrebna aktivna vloga prav vseh.

Na tem mestu se zahvaljujemo udeležencem, ki ste predstavitve spremljali v živo, prav tako ostalim udeležencem, ki ste nas spremljali preko spleta.

***

Dodatne informacije:

Roman Ponebšek – poslovodja Gospodarskega interesnega združenja (GIZ) distribucije električne energije
www.giz-dee.si
Email: info@giz-dee.si
Telefon: 01 23 04 260

Priloge:

Publikacija 8. strateške konference.pdf