Distribucijsko omrežje za električno energijo je ključni akter zelenega prehoda

Delovni obisk ministra za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojana Kumra, v Elektru Maribor.

 

Maribor, 23. oktober 2023 – Minister mag. Bojan Kumer je danes na delovnem obisku v Elektru Maribor z vodstvom družbe Elektro Maribor razpravljal o ključnih strateških ciljih zelenega prehoda in vlogi elektrodistribucijskih podjetij pri učinkovitem doseganju le teh.

Soglašali so, da je nemudoma potrebno pričeti z nadgradnjo in modernizacijo elektrodistribucijskega omrežja. Dogajajo se spremembe, ki jih bodo občutili vsi uporabniki; nov sistem obračunavanja cen preko novega tarifnega sistema, ki se bo uveljavil naslednje leto, modernizacija omrežja kot odgovor na izzive povezane z vključevanjem obnovljivih virov energije v distribucijsko omrežje, nove energetske storitve, ogrevanje s toplotnimi črpalkami, e-mobilnost,  domače polnilnice za električna vozila ter hranilniki električne energije.

Za uspešno prilagajanje spremembam in dvigovanje kakovosti življenja za vse uporabnike bomo upravljalci elektroenergetskih omrežij z uporabniki morali v prihodnje vzpostaviti še bolj povezan partnerski odnos in čim bolj učinkovito medsebojno komunikacijo. Vse z osrednjim ciljem, da je v središču zelenega prehoda ozaveščen in informiran uporabnik, ki ima preko energetske infrastrukture ustvarjene pogoje za odgovorno, trajnostno naravnano in s sodobnimi energetskimi rešitvami podprto oskrbo z električno energijo.

Današnji delovni obisk mag. Bojana Kumra, ministra za okolje, podnebje in energijo v Elektru Maribor je bil vsebinsko usmerjen na področja izvedbe investicij v nadgradnjo in modernizacijo distribucijskega omrežja ter v izboljšanje njegove odpornosti na spremenjene in vedno bolj zahtevne vremenske razmere ter v zagotovitev pogojev za izvedbo strateških razvojnih projektov družbe. Vodstvo družbe Elektro Maribor je ministra seznanilo z ambicioznimi načrti in načrtovanimi investicijami v omrežje. Obseg načrtovanih investicijskih vlaganj tako v naslednjih letih strmo narašča. Rekonstruirali bomo obstoječe in zgradili novo omrežje, ki bo prilagojeno novim zahtevam in potrebam uporabnikov.

V Elektru Maribor si želijo še naprej zagotavljati tehnološko napreden distribucijski sistem in dolgoročno zmogljivost sistema za izpolnitev potreb gospodarstva in prebivalstva po zanesljivi distribuciji potrebne količine električne energije z nadgradnjo kapacitete distribucijskega omrežja v smeri zagotovitve pogojev za uravnotežen gospodarski in družben razvoj.

Minister za okolje, podnebje in energijo je na delovnem obisku izpostavil vlogo elektrodistribucijskih podjetij v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Po mnenju ministra, mag. Bojana Kumra, je: »Distribucijsko omrežje za električno energijo ključni akter zelenega prehoda. Kot minister pričakujem, da bodo elektrodistribucijska podjetja porabila vsa nepovratna sredstva EU, ki so jim na voljo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in načrta RePowerEU.«

Ob zaključku obiska je predsednica uprave Elektra Maribor, Tatjana Vogrinec Burgar, poudarila: »Z našimi uporabniki si želimo ustvariti novo energetsko skupnost. Le skupaj lahko zagotovimo učinkovit zeleni prehod. Takega, ki bo nagrajeval odgovorne in motiviral ostale, da vsi skupaj razmišljamo trajnostno