Distribuirana energija in obračunska moč v prvem polletju

Maribor, 12. 7. 2021 - V prvih šestih mesecih leta 2021 se je v distribucijskem sistemu Elektro Maribor obseg distribuirane energije močno povečal in je največji doslej. V prvih šestih mesecih leta 2021 se je za 1,9 % povečala tudi obračunska moč v distribucijskem sistemu, ki je tudi 1,8 % večja, kot je bila v enakem obdobju leta 2019.

Distribuirana energija in obračunska moč v prvem polletju

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je v distribucijskem sistemu Elektro Maribor obseg distribuirane energije močno povečal in je največji doslej.

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je za 1,9 % povečala tudi obračunska moč v distribucijskem sistemu, ki je tudi 1,8 % večja, kot je bila v enakem obdobju leta 2019.

Obračunska moč se je najbolj povečala na področju OE Gornja Radgona (2 %), OE Ptuj (2 %), OE Maribor z okolico (1,9 %), OE Slovenska Bistrica (1,9 %) in najmanj pa v OE Murska Sobota (1,5 %).

Podatki kažejo, da se je v prvih šestih mesecih leta 2021 distribuirana energija povečala za 6,6 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020 in je tudi za 0,5 % višja, kot v enakem obdobju leta 2019. Povečanje v letu 2021 je največje po letu 2006. Raven distribuirane energije je največja doslej.

Zgodovinsko gledano, je bil padec distribuirane energije v prvem polletju leta 2020 (5,7 %) relativno tako močan, kot v enakem obdobju leta 2009 (5,5 %), povečanje v letu 2021 (6,6 %) pa je (vsaj zaenkrat) precej močnejše, kot v letu 2010 (4,9 %).

Na mesečni ravni je bila letos distribuirana energija v prvih treh mesecih za 3 % do 4 % pod dosedanjo najvišjo vrednostjo, v maju in juniju se je najvišji vrednosti približala že na 1 %, v aprilu pa je najvišjo vrednost presegla za 2 %.

Distribuirana energija se je najbolj povečala na področju OE Slovenska Bistrica (11 %), OE Maribor z okolico (6,5 %), OE Murska Sobota (5,1 %) in OE Gornja Radgona (4,8 %), najmanj pa v OE Ptuj (2,9 %). 

Poslovni odjemalci na srednji napetosti v prvem polletju

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je v distribucijskem sistemu Elektro Maribor poslovni odjem na srednji napetosti oziroma industrijski odjem sicer močno povečal, je pa še vedno nižji, kot v letu 2019 in je približno na ravni izpred štirih let.

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je za 6,3 % povečala tudi obračunska moč industrijskih odjemalcev, ki pa je še vedno 0,3 % manjša, kot je bila v enakem obdobju leta 2019.

Obračunska moč industrijskih odjemalcev se je najbolj povečala na področju območne enote (OE) Maribor z okolico (8,2 %), OE Ptuj (7,9 %) in OE Murska Sobota (7,8 %), najmanj pa v OE Slovenska Bistrica (3,1 %) in OE Gornja Radgona (5,1 %).

Podatki kažejo, da se je v prvih šestih mesecih leta 2021 industrijski odjem povečal za 10,9 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020, je pa še vedno 1,7 % manjši, kot v enakem obdobju leta 2019. Povečanje v letu 2021 je celo največje v poldrugem desetletju. Raven industrijskega odjema je sicer večja, kot v letu 2020, je pa še vedno manjša, kot v letu 2019, pa tudi manjša, kot v letih 2017-2019.

Zgodovinsko gledano, je bil padec industrijskega odjema v prvem polletju leta 2020 (11,3 %) relativno tako močan, kot v enakem obdobju leta 2009 (11,4 %), povečanje v letu 2021 (10,6 %) pa je (vsaj zaenkrat) precej močnejše, kot v letu 2010 (8,4 % ).

Na mesečni ravni je bil letos industrijski odjem februarja za 8 % pod dosedanjo najvišjo vrednostjo, v aprilu in juniju pa se je približal najvišji vrednosti na 2 %.

Industrijski odjem se je najbolj povečal na področju območne enote OE Slovenska Bistrica (16,5 %), OE Murska Sobota (9,9 %), (OE) Maribor z okolico (9,8 %) in OE Gornja Radgona (7,6 %), najmanj pa v OE Ptuj (2,1 %).

Poslovni odjemalci na nizki napetosti v prvem polletju

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je v distribucijskem sistemu Elektro Maribor poslovni odjem na nizki napetosti povečal, je pa še vedno nižji, kot v letu 2019 in je približno na ravni izpred šestih let.

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je za 2,1 % povečala tudi obračunska moč poslovnih odjemalcev na nizki napetosti, ki je tudi 1,8 % večja, kot je bila v enakem obdobju leta 2019.

Obračunska moč poslovnih odjemalcev na nizki napetosti se je najbolj povečala na področju OE Ptuj (2,9 %), OE Slovenska Bistrica (2,6 %) in OE Gornja Radgona (2,5 %), najmanj pa v OE Murska Sobota (1,7 %) in v OE Maribor z okolico (1,8 %).

Podatki kažejo, da se je v prvih šestih mesecih leta 2021 poslovni odjem na nizki napetosti povečal za 2,3 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020, je pa še vedno kar 6,9 % manjši, kot v enakem obdobju leta 2019. Povečanje v letu 2021 je sicer največje po letu 2016. Raven poslovnega odjema na nizki napetosti je sicer večja, kot v letu 2020, je pa še vedno manjša, kot v letu 2019, pa tudi manjša, kot v letih 2015-2019.

Zgodovinsko gledano, je bil padec poslovnega odjema na nizki napetosti v prvem polletju leta 2020 (8,9 %) relativno bistveno močnejši, kot v enakem obdobju leta 2009 (2,9 %), povečanje v letu 2021 (2,3 %) pa je (vsaj zaenkrat) neprimerljivo šibkejše, kot v letu 2010 (5,9 % ).

Na mesečni ravni je bil letos poslovni odjem na nizki napetosti v januarju in v februarju celo pod dolgoletnim povprečjem, v kasnejših mesecih pa se je relativno povečeval in se v juniju dosedanji najvišji vrednosti približal že na 2 %.

Poslovni odjem na nizki napetosti se je najbolj povečal na področju OE Slovenska Bistrica (4,5 %), OE Maribor z okolico (2,8 %), OE Ptuj (2,5 %), v OE Gornja Radgona se je povečal za 1,1 %, v OE Murska Sobota pa se je zmanjšal za 0,4 %.

Gospodinjski odjemalci v prvem polletju

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je v distribucijskem sistemu Elektro Maribor gospodinjski odjem močno povečal, po višini je največji doslej.

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je za 1,2 % povečala tudi obračunska moč gospodinjskih odjemalcev, ki je tudi 2,1 % večja, kot je bila v enakem obdobju leta 2019.

Obračunska moč gospodinjskih odjemalcev se je najbolj povečala na področju OE Gornja Radgona (1,6 %), OE Slovenska Bistrica (1,4 %), OE Ptuj (1,2 %) in OE Maribor z okolico (1,2 %), najmanj pa v OE Murska Sobota (0,8 %).

Podatki kažejo, da se je v prvih šestih mesecih leta 2021 gospodinjski odjem povečal za 4,8 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020 in je tudi za 7,9 % višji, kot v enakem obdobju leta 2019. Povečanje v letu 2021 je celo največje po letu 2008. Raven gospodinjskega odjema je najvišja doslej.

Gospodinjski odjem se je najbolj povečal na področju OE Maribor z okolico (5,3 %), OE Slovenska Bistrica (5,3 %), OE Gornja Radgona (4,9 %) in v OE Murska Sobota (4,2 %), najmanj pa v OE Ptuj (3,7 %).