Družba Elektro Maribor je presegla pomemben mejnik

Zaradi potreb uporabnikov po kakovostni in trajnostni oskrbi z električno energijo izvaja družba Elektro Maribor obsežne naložbe, s katerimi sistematično povečuje robustnost, jakost in naprednost elektrodistribucijskega omrežja.

Včeraj so sodelavke in sodelavci družbe Elektro Maribor presegli pomemben mejnik. V sistem naprednega merjenja je vključeno že 90 % merilnih mest uporabnikov na območju Severovzhodne Slovenije, ki jih z električno energijo oskrbuje družba Elektro Maribor. Število vseh merilnih mest, vključenih v sistem naprednega merjenja, sedaj znaša že 198.944, vseh merilnih mest pa je 220.572.

Vgradnjo števcev električne energije, ki omogočajo napredno merjenje, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Celotna vrednost projekta v obdobju od leta 2017 do leta 2022 znaša 19,4 milijone evrov.

Več o sistemu naprednega merjenja: https://www.elektro-maribor.si/za-uporabnike/pametni-%C5%A1tevci/projekt-zamenjave-%C5%A1tevcev-elektri%C4%8Dne-energije-s-pametnimi-%C5%A1tevci/

Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih omrežij in prinaša številne pozitivne učinke za uporabnike omrežja, dobavitelje in operaterja distribucijskega omrežja: računi po dejanskem odjemu, uporaba naprednih tarifnih sistemov, zmanjšanje obremenitev omrežja s prilagajanjem odjema in zmanjšanje izgub v omrežju. Zaradi nižjega ogljičnega odtisa je pomemben tudi pozitivni učinek za trajnostni razvoj.

V letu 2020 bo v sistem naprednega merjenja vključenih več kot 15 tisoč dodatnih merilnih mest. V skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije bodo v sistem naprednega merjenja najkasneje do konca leta 2025 vključena vsa merilna mesta. Z velikim angažmajem sodelavk in sodelavcev družbe Elektro Maribor bo na območju Severovzhodne Slovenije ta, za uporabnike pomemben cilj, dosežen že veliko prej.