Družba Elektro Maribor podprla obnovo Planinske poti čez Kozjak

Družba Elektro Maribor je ob 50-letnici Planinske poti čez Kozjak: Maribor-Dravograd podprla prizadevanja Planinskega društva Maribor Matica, da pot obnovi in pohodnikom ponudi nove vsebine.

Planinska pot čez Kozjak (Maribor – Dravograd) je 25. maja 2019 praznovala zlati jubilej, 50-letnico odkar je Planinsko društvo Maribor Matica odprlo več kot 100 km dolgo pot od Maribora do Dravograda.

Ob pomembni obletnici je družba Elektro Maribor s finančnimi sredstvi ter s sodelovanjem zaposlenih pri markiranju poti podprla prizadevanja društva, ki pot vzdržuje in se trudi ohraniti tradicijo pohodništva na kozjaškem sredogorju, povezati planinska društva Štajerske in Koroške med seboj ter poiskati način kako privabiti čim več planincev, pohodnikov in ljubiteljev narave v ta del Slovenije.

Za podpora društvu se je družba odločila zaradi poti, katere dobršen del poteka čez njeno oskrbno območje. Pot, katere zahtevnost je označena kot lahka planinska pot, poteka od Golice/Koralp (Košenjak - 1522 m), čez Kozjak (Kapunar - 1.050 m) in Slovenske gorice (Sveti Urban nad Mariborom - 595 m).

Letos bo Planinsko društvo Maribor Matica v sklopu prenove obogatilo to planinsko pot z novimi geografskimi, zgodovinskimi, kulturnimi in kulinaričnimi znamenitostmi, posodobili bodo vodnik in dnevnik, obnovili smerne table, nabavili nove žige, skrinje in vpisne liste na starih in novih kontrolnih točkah.

Nino Fijačko, načelnik markacistov PD Maribor Matica, je povedal: »S podporo družbe Elektro Maribor so prejšnje generacije markacistov iz planinskega društva Maribor Matica pridobile priznanje za njihovo več desetletno prostovoljno delovanje in prizadevanje na Planinski poti čez Kozjak: Maribor-Dravograd. Sedanja generacija markacistov bo s pridobljeno podporo nadaljevala s pohodniško tradicijo na omenjeni planinski poti in slednjo začinila z novostmi z veliko željo sodobne planince povabiti in jih prikazati ta skriti konec Slovenije.«

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je povedal: »Pot čez Kozjak, povezovalna pot po pogorju Kozjaka in Košenjaka, poteka čez elektrodistribucijsko oskrbno območje družb Elektro Celje in Elektro Maribor. Tudi na tem območju namenjamo precejšnja sredstva za obnovo in razvoj elektrodistribucijskih omrežij. Za obnovo elektroenergetskih omrežij je potrebno veliko truda naših sodelavcev. Tudi planinske poti zahtevajo nenehno vzdrževanje, za kar je potrebno veliko truda prostovoljcev v planinskih društvih. Obnovo pred pol stoletja vzpostavljene poti na severu naše domovine smo podprli, da bi pohodniki in ljubitelji narave tudi v prihodnje lahko spoznavali lepote dravskega obmejnega hribovja.«