EIB je Elektru Maribor odobrila posojilo v višini 31 milijonov evrov

EIB je Elektru Maribor odobrila posojilo v višini 31 milijonov evrov za večjo zanesljivost omrežja distribucije električne energije

  • Elektro Maribor bo sredstva namenil za dodatno povečanje zanesljivosti distribucije električne energije in za razvoj elektrodistribucijske infrastrukture za več kot 219.000 uporabnikov v severovzhodni Sloveniji.

  • Posojilo podpira prizadevanja družbe Elektro Maribor za zmanjšanje prekinitev napajanja in škode na premoženju in okolju, povezane z izpadi.

  • Posojilo omogoča uvajanje naprednega merilnega sistema za optimizacijo bodočih naložb in vpeljavo naprednih storitev za uporabnike in za sistem ter zmanjšanje tehničnih in komercialnih izgub.

Evropska investicijska banka je z družbo Elektro Maribor, distributerjem električne energije iz drugega največjega slovenskega mesta Maribor, podpisala posojilno pogodbo za 31 milijonov evrov; posojilo bo namenjeno vzdrževanju oziroma izboljšanju zanesljivosti in standardom kakovosti oskrbe z električno energijo. Posojilo EIB podpira naložbo Elektra Maribor v višini 81,2 milijona evrov za obnovo in razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja, da bi čim bolj zmanjšali izpade električne energije in škodo na premoženju in okolju, ki je povezana z izpadi.

Do danes je EIB v projekte v Sloveniji, ki so povezani z distribucijo električne energije, vložila 170,5 milijona evrov, s čimer je skupni znesek naložb v Sloveniji znaša 6,87 milijarde evrov.

Družba Elektro Maribor bo lahko okrepila in prenovila omrežja visoke, srednje in nizke napetosti, pa tudi razširila nacionalno elektroenergetsko omrežje s priključevanjem novih uporabnikov in vključevanjem proizvodnje obnovljivih virov energije. Naložbe bodo omogočile uvajanje naprednih merilnih sistemov, izboljšale zbiranje podatkov in optimizacijo naložb, skupaj z zmanjšanjem tehničnih in komercialnih izgub.

Liliana Pavlova, podpredsednica EIB, je povedala: »Ta naložba EIB zagotavlja zanesljivejše distribucijsko elektroenergetsko omrežje  v Sloveniji in tako tudi kakovost življenja za stotisoče Slovencev in njihova podjetja. Zanesljiva oskrba z električno energijo pa je ključnega pomena tudi za odpornost države v velikih krizah, kot je pandemija covid-19. Evropska investicijska banka z veseljem podpira to naložbo Elektra Maribor in še naprej podpira Slovenijo pri nadaljnjem razvoju.«

Boris Sovič, predsednik Uprave Elektra Maribor, je povedal: »Družba Elektro Maribor in Evropska investicijska banka zelo uspešno sodelujeta že od leta 2015. Elektro Maribor je z lastnimi sredstvi in s pomočjo sredstev EIB povečal raven robustnosti, naprednosti in jakosti omrežja ter število mrežno integriranih obnovljivih virov energije. Sredstva, pridobljena z novim posojilom, so v skladu s potrebami in pričakovanji naših uporabnikov, gospodinjstev, poslovnega in javnega sektorja, namenjena sofinanciranju naložb v močnejša, robustnejša in naprednejša nizko- in srednjenapetostna omrežja. Ker distribucijsko omrežje predstavlja osnovno infrastrukturo trajnostnega razvoja, je njegova krepitev izjemnega pomena za uspešen prehod v nizkoogljično družbo in pospeši postpandemijsko okrevanje.«

 

Opomba urednikom:

O Elektru Maribor:

Družba Elektro Maribor je sestavni del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in eno izmed petih podjetij za distribucijo električne energije v Republiki Sloveniji. Glavna dejavnost družbe je distribucija električne energije poslovnim in gospodinjskim odjemalcem v severovzhodnem delu Slovenije. Družba je organizirana kot delniška družba, katere največji delničar je Republika Slovenija.

O Evropski investicijski banki (EIB):

Evropska investicijska banka (EIB) je dolgoročna posojilna institucija Evropske unije in je v lasti držav članic EU. Zagotavlja dolgoročno financiranje za donosne naložbe, da bi prispevala k ciljem politike EU, tako v Evropi kot zunaj nje. Evropska investicijska banka deluje v približno 160 državah po vsem svetu.

EIB v Sloveniji:

Od začetka delovanja banke v državi so zaveze EIB glede posojil v Sloveniji dosegle 6,87 milijarde evrov. Poslovanje EIB zajema pomembne sektorje slovenskega gospodarstva, vključno s prometom, okoljem, energetsko infrastrukturo, proizvodnjo in storitvami. Še en ključni del dejavnosti banke v Sloveniji je spodbujanje malih in srednje velikih podjetij (MSP) s povečanjem dostopa MSP do dolgoročnega financiranja prek lokalnih finančnih institucij.

Kontakti za odnose z mediji:

Evropska investicijska banka

Tibor Jona, t.jona@eib.org, tel.: +352 691 287 052
Spletna stran: www.eib.org/press – Tiskovni urad: +352 4379 21000 – press@eib.org

Sledite nam na Twitterju: @eib

 

Elektro Maribor:

Karin Zagomilšek Cizelj, karin.zagomilsek-cizelj@elektro-maribor.si, tel.: +386 51 331 915

Spletna stran: www.elektro-maribor.si

Sledite nam na Facebooku: @ElektroMaribor

Sledite nam na Twitterju: @Elektro_Maribor

Gradivo

Sporočilo za javnost (slovensko)

Sporočilo za javnost (angleško)

Razlagalno gradivo (slovensko)

Razlagalno gradivo (angleško)