Elektro Maribor ima inovativne sodelavce

Okolje, v katerem živimo in delujemo, se ves čas in vse hitreje spreminja, vpliva na naša življenja. Za gospodarske družbe je vitalnega pomena soustvarjati spremembe in upravljati z njimi. Bolj drzni, med katere s ponosom štejemo številne zaposlene v družbi Elektro Maribor, spremembe tudi ustvarjajo. Inovativni predlogi naših sodelavcev prispevajo k uspešnosti družbe Elektro Maribor. Ker predstavlja elektrodistribucija infrastrukturo trajnostnega razvoja, so inovativni predlogi na tem področju še posebej pomembni za prehod v nizkoogljično družbo. 

 

Ponosni smo na ideje naših sodelavcev, ki so odraz kreativnosti in želje po nenehnem izboljševanju poslovanja. Elektro Maribor vsako leto nagrajuje svoje najbolj inovativne sodelavce in jim podeli priznanja. Inovativni predlogi naših sodelavcev, še posebej tisti, ki nastanejo kot produkt dela ali v namen izboljšanja le-tega, prispevajo k uspešnosti družbe Elektro Maribor, s tem pa tudi k zanesljivi in kakovostni oskrbi prebivalstva in gospodarstva z električno energijo.

 

Letošnji prvonagrajeni predlog omogoča učinkovitejšo mrežno integracijo obnovljivih virov energije. Programsko orodje, aplikacija za napoved stanja v omrežju, uporablja električne veličine iz naprednih merilnih sistemov, kar omogoča učinkovitejše postopke mrežne integracije malih elektrarn v elektrodistribucijsko omrežje.