Elektro Maribor in Srednja elektro - računalniška šola Maribor predstavili najboljše dijake

Maribor, 4.7.2024 – Elektro Maribor in Srednja elektro - računalniška šola Maribor v odličnem sodelovanju spodbujata najboljše dijake in jih nagrajujeta.

Na območju, ki ga z električno energijo oskrbuje Elektro Maribor, se nahajajo tri srednje šole, ki izobražujejo dijake v različnih elektro programih. Elektro Maribor s šolami sodeluje v okviru praktičnega pouka, opravljanju prakse, podeljuje štipendije in s šolami sodeluje pri izboru najboljšega dijaka.

Ta, v javnosti dobro sprejeta praksa, v kateri profesorji in strokovno osebje šol na podlagi dosežkov predlagajo in izberejo najboljše dijake, poteka letos že trinajsto leto zapored.

Dijakom Srednje elektro - računalniške šole Maribor (SERŠ) sta priznanja podelili Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave družbe Elektro Maribor, Irena Srša Žnidarič, ravnateljica SERŠ ter Damir Ćatić, pomočnik direktorja področja distribucije v Elektru Maribor.

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji elektro - računalniški šoli so: Rene Potočnik (zlati znak), Nejc Konjiček (srebrni znak) in Leo Hedl (bronasti znak).

Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave družbe Elektro Maribor, je povedala: »V družbi Elektro Maribor v sodelovanju s šolami že vrsto let spodbujamo in nagrajujemo najboljše dijake elektro stroke. Nad dosežki dijakov, ki nam jih predstavijo, smo resnično navdušeni. Iskreno čestitamo vsem trem nagrajencem in jim želimo veliko volje, poguma in znanja tudi v prihodnje. Prav ljudje, s širokim spektrom odličnih znanj so takšni, ki jih bomo v širši družbi in v Elektru Maribor vedno bolj potrebovali. Z izborom naj dijakov in drugim sodelovanjem s šolami želimo spodbuditi zanimanje za poklice prihodnosti, ki se z leti sicer spreminjajo, a ostajajo izjemno pomembni za oskrbo z energijo in način življenja kot ga živimo. Prav elektrika je tista energija sedanjosti in prihodnosti, na kateri sloni naše vsakdanje življenje in gospodarstvo, elektroenergetika pa tista dejavnost, ki je ključna za prehod v trajnostno in zeleno družbo.«

Irena Srša Žnidarič, ravnateljica SERŠa je poudarila, da so na šoli ponosni na svoje dijake in dodala: »Nagrajeni dijaki niso samo uspešni promotorji elektrotehnike in računalništva, temveč tudi družbeno odgovorni mladi ljudje. Želimo jim, da svojo odličnost v znanju in delu nadgrajujejo tudi v prihodnje.«

Najboljši dijak je prejel nagrado v višini 300 €, drugouvrščeni nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni nagrado v višini 100 €.

 

Elektrika je energija, ki poganja naše vsakdanje življenje in naše gospodarstvo. Da bomo še naprej zagotavljali zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo elektrike in podpirali transformacijo v zelene energetsko prihodnost, nas čakajo modernizacija, ustrezne investicije v infrastrukturo in nadgradnja z novimi tehnologijami.

Elektroenergetika je bistvena za razvoj trajnostne družbe, ki v ospredje postavlja elektrifikacijo mobilnosti in ogrevanja, aktivno vlogo uporabnikov in proizvajalcev, razpršene obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost.