Elektro Maribor in Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota spodbujata najboljše dijake

Na območju, ki ga z električno energijo oskrbuje Elektro Maribor, se nahajajo tri srednje šole, ki izobražujejo dijake v različnih elektro programih. Elektro Maribor s šolami sodeluje v okviru praktičnega pouka, opravljanju prakse, podeljuje štipendije in s šolami sodeluje pri izboru najboljšega dijaka.

Ta, v javnosti dobro sprejeta praksa, v kateri profesorji šol na podlagi dosežkov predlagajo najboljše dijake, poteka letos že trinajsto leto zapored.

Dijakom Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota so priznanja podelili Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave družbe Elektro Maribor, Ludvik Sukič, ravnatelj SPŠT Murska Sobota, in direktor območne enote Murska Sobota, Uroš Kolarič.

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, elektro smeri, so Nino Bočkorec (zlati znak), Aljaž Serec (srebrni znak) in David Farkaš (bronasti znak).

Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave družbe Elektro Maribor, je povedala: »V družbi Elektro Maribor v sodelovanju s šolami že vrsto let spodbujamo in nagrajujemo najboljše dijake elektro stroke. Dosežki dijakov, ki jih nagrajujemo, so resnično impresivni in jim zanje iskreno čestitamo. Nanje so tako lahko  upravičeno ponosni sami, ponosni so učitelji, pa tudi vsi mi na Elektru Maribor. Prav oni so namreč takšni kadri, ki jih želimo v svoji sredini. Z izborom naj dijakov želimo tudi spodbuditi zanimanje za poklice, ki se z leti spreminjajo a ostajajo izjemno pomembni za delovanje družbe in način življenja kot ga živimo. Elektrika je tista energija, ki poganja naše vsakdanje življenje in gospodarstvo, elektroenergetika pa tista dejavnost, na kateri sloni razvoj trajnostne družbe in razogljičenje.«

Ludvik Sukič, ravnatelj SPŠT Murska Sobota je poudaril: »Sodelovanje naše šole in družbe Elektro Maribor je uspešen primer povezovanja strokovne šole in družbe iz lokalnega področja s skupnim ciljem, da so dijaki po končanem izobraževanju strokovno čimbolj usposobljeni in konkurenčni na trgu dela.

Ob podelitvi nagrad za najboljše dijake elektrotehnike se v imenu učiteljev aktiva elektrotehnike na SPTŠ-ju zahvaljujem družbi Elektro Maribor za podeljene nagrade in izkazano odličnost našim dijakom, vsem prejemnikom nagrad pa iskreno čestitam.«  

 

Najboljši dijak je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 €, drugouvrščeni srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni bronasti znak odličnosti in nagrado v višini 100 €.

Elektrika je energija, ki poganja naše vsakdanje življenje in naše gospodarstvo. Da bomo še naprej zagotavljali zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo elektrike in podpirali transformacijo v zelene energetsko prihodnost, nas čakajo modernizacija, ustrezne investicije v infrastrukturo in nadgradnja z novimi tehnologijami.

Elektroenergetika je bistvena za razvoj trajnostne družbe, ki v ospredje postavlja elektrifikacijo mobilnosti in ogrevanja, aktivno vlogo uporabnikov in proizvajalcev, razpršene obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost.