Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama v Gornji Radgoni

Gornja Radgona, 26. 7. 2019 - Elektro Maribor s pomočjo humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Gornje Radgone, pričenja letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem območju družbe.

Danes je družba Elektro Maribor namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama, ki delujeta v Gornji Radgoni. Direktor Območne enote Gornja Radgona, g. Andrej Roškar, ju je predal ge. Silvi Vračko, predsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Gornja Radgona, in ge. Nadi Valner, Župnijska karitas Gornja Radgona. 

Ob dogodku sta predstavnika organizacij predstavila izzive, s katerimi se srečujejo pri opravljanju svojega poslanstva, in čemu bodo sredstva namenjena.

Andrej Roškar, direktor območne enote Gornja Radgona, je ob predaji sredstev organizacijama povedal: »Elektro Maribor izkazuje svojo družbeno odgovornost tudi z redno podporo programom humanitarnih organizacij, katerih delo je še posebej pomembno v sedanjih razmerah. Tokrat podpiramo projekte Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Gornja Radgona, in Župnijske karitas Gornja Radgona. Prejeta sredstva bodo namenili za pokritje najnujnejših izdatkov tistih, ki tako pomoč potrebujejo.«

Ga. Silva Vračko, predsednica Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Gornja Radgona, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »Poslanstvo Rdečega križa je pomoč ljudem v stiski. Tako tudi naše Območno združenje, v okviru katerega deluje 16 Krajevnih organizacij z več kot 120 predanimi in aktivnimi prostovoljci, letno pomaga cca. 2000 družinam in posameznikom iz področja UE Gornja Radgona, ki se znajdejo v težavah. Opažamo, da so najbolj ranljive skupine upokojenci z nizko pokojnino, brezposelni invalidi in družine z otroci, kjer so starši brezposelni, vse več pa je tudi takih, ki kljub plači ne zmorejo pokrivati vseh življenjskih stroškov. Poleg razdeljevanja hrane in oblačil pogosto iz sredstev zbrane članarine, prostovoljnih prispevkov posameznikov in predvsem donacij družbeno odgovornih podjetij, priskočimo na pomoč tudi pri plačilu položnic nujnih življenjskih potrebščin ali celo pri kakšnih večjih projektih, kot so nujna popravila pri hiši. Donacijo bomo, tako kot prejšnja leta, namenili torej posameznikom in družinam pri reševanju težkih življenjskih situacij. Za izkazano zaupanje in prejeto donacijo se iskreno zahvaljujemo, tako v svojem imenu kot v imenu posameznikov, ki bodo deležni pomoči.«

Ga. Nada Valner, je v imenu Župnijske Karitas Gornja Radgona, o porabi sredstev omenila: »Zahvaljujemo se za prejeta sredstva. Trenutno bo največ denarja porabljenega za šolske potrebščine in položnice, katerih nikoli ne zmanjka. Za nabavo prehrane in higienskih pripomočkov, saj ko smo dežurni nam ljudje v vrsti stojijo.«