Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnim organizacijam na Ptuju

Elektro Maribor nadaljuje z novim ciklom že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem območju družbe. Sredstva so tokrat namenjena ptujskima humanitarnima organizacijama.
 
Predsednik uprave Elektro Maribor d.d., mag. Boris Sovič, in direktor Območne enote Ptuj Franc Šmigoc, sta danes predala donaciji humanitarnima organizacijama. Donacije v vrednosti po 1.800 evrov sta prevzela Marjana Cafuta, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Ptuj in brat Milan Kvas, vodja Dekanijske Karitas Ptuj – Zavrč. Na dogodku so predstavniki organizacij predstavili delo svojih organizacij in namen porabe sredstev.
 
Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob uradni predaji sredstev povedal: »V Elektru Maribor se zavedamo pomena družbene odgovornosti z uresničevanjem našega poslanstva in našega delovanja v okolju. Svojo družbeno odgovornost izkazujemo tudi s podporo projektom humanitarnih organizacij, ki so namenjeni pomoči ljudem v stiski. Plemenite cilje in dejavnosti humanitarnih organizacij cenimo in spoštujemo, zato sedaj že tradicionalno podpiramo njihove programe. Tokrat podpiramo programe Območnega združenja rdečega križa Ptuj in Dekanijske Karitas Ptuj – Zavrč, ki so namenjeni zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč.«
 
Marjana Cafuta, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Ptuj je o namenul porabe sredstev povedala: »Smo humanitarna organizacija,  ki imam v svojo delovnem programu zapisano nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Glede na vse slabše socialne razmere imamo vedno več prosilcev za pomoč. Največ jih prosi za pomoč v prehrani ali pri plačilu položnic. Vsako leto tudi organiziramo zdravstveno letovanje otrok ter tudi letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. Za pomoč nimamo nikoli dovolj za vse. Donatorjev je iz leta v leto manj. Pomoč Elektra Maribor je zato zelo dobrodošla in bo v celoti namenjena pokritju teh osnovnih potreb ljudi, ki pomoč potrebujejo.«
 
Brat Milan Kvas, vodja Dekanijske Karitas Ptuj – Zavrč, o porabi sredstev: »Naša organizacija deluje na področju Ptuja in Haloz z okolico. V našo Dekanijsko Karitas je vključenih 17 Župnijskih Karitas. Vedno znova se srečujemo s potrebami po hrani in plačilu položnic na našem področju. Ljudem lahko pomagamo samo toliko, kolikor dobimo darov od ljudi in ustanov. Ti darovi pa nam ne zadostujejo za pokrivanje najnujnejših potreb na terenu. Donacijo Elektra Maribor, za katero se iskreno zahvaljujemo, bomo porabili za nabavo prehrambnih artiklov in plačilo položnic.«