Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnim organizacijam v Mariboru

Družba Elektro Maribor je letos že tradicionalno namenila tri donacije, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnim organizacijam, ki delujejo v Mariboru, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Maribor, Nadškofijski Karitas Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem dejal: »Sodelavke in sodelavci družbe Elektro Maribor se zavedamo svoje družbene odgovornosti. S svojim angažmajem, tudi v izjemno težkih vremenskih okoliščinah, jo izkazujemo z izpolnjevanjem temeljnega poslanstva naše družbe, distribuciji električne energije prebivalstvu in gospodarstvu ter trajnostnim energetskim storitvam. Zavedamo se pomena okolja, v katerem delujemo in živimo. Že vrsto let podpiramo izjemno pomembno delovanje humanitarnih organizacij. V čast nam je, da lahko podpiramo delo številnih prostovoljcev, ki s pomembnimi projekti pomagajo pomoči potrebnim. Tokratna donacija je tako namenjena trem mariborskim humanitarnim organizacijam, ki bodo sredstva namenila za izboljšanje bivalnih pogojev za letovanje otrok, spodbujanje ustvarjalnosti otrok ter pomoč najbolj ranljivih skupin.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

G. Metod Dolinšek, sekretar Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Maribor:
»Že 62. Let organiziramo letovanje otrok na morju. Program izvajamo v prostorih našega letovišča v kraju Punat na otoku Krku. Vsako leto na počitnice peljemo otroke, ki jim starši počitnic ne zmorejo omogočiti, otroke, ki so šibkejšega zdravstvenega stanja in druge otroke, katerih starši cenijo možnosti in prednosti kvalitetnega preživljanja počitnic v krogu vrstnikov. Vsem, ki bodo z nami letovali v prihodnje, želimo omogočiti normalne bivalne pogoje čez poletje, bi investicija v klimatizacijo omogočila izboljšanje bivalnih pogojev poleti ter omogočila podaljšanje sezone v obdobje z nižjimi temperaturami, saj bi z investicijo pridobili tudi možnost ogrevanja prostorov. Za izvedbo potrebne klimatizacije prostorov potrebujemo 40 klimatskih enot.«

G. Božidar Bračun, generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor, je o porabi sredstev povedal: »Nadškofijska karitas Maribor je neprofitno dobrodelna organizacija, ki na področju humanitarno socialnega in zdravstvenega dela izvaja storitve in programe pomoči, kateri človeku, ki se je v danem trenutku zaradi takšnih in drugačnih okoliščin znašel v veliki stiski, nudi konkretno pomoč. Pod njenim okriljem deluje tudi program pomoči: Ljudska kuhinja Betlehem, ki je namenjena v prvi vrsti socialno najbolj ranljivih in izključenim skupinam, ljudem iz družbenega obrobja in deloma tudi tujcem. Poleg zagotovitve toplega obroka je eden bistvenih ciljev tudi vključevanje ciljne populacije in vzpostavitve socialnih interakcij na eni strani ter krepitev zdravja ob redni in uravnoteženi prehrani.«

G. Saša Mikić, predsednik ZPM Maribor, je o namenu porabe sredstev pojasnil: »Zveza prijateljev mladine Maribor je nevladna, nepridobitna, prostovoljska in humanitarna organizacije, ki je že vrsto let prepoznana kot pomemben člen civilne družbe v Mariboru in okolici. V letu 2013 smo začeli razvijati projekt »Omogočimo sanje«. Projekt je zastavljen na osnovi ideje, da omogočimo otrokom in mladostnikom razvijanje ustvarjalnosti in razvijamo njihovo nadarjenost in talente. Projekt je nastavljen kot resna dodatna dejavnost šolskim programom znotraj katerega v otrokovem prostem času poskrbimo za razvoj talentov. Načrtujemo, da bomo tudi to šolsko leto združevali mlade iz celotne Slovenije.
Elektro Maribor je že vrsto let eden izmed glavnih podpornikov tega projekta, saj s projektom omogočimo tovrstno znanje otrokom , ki te priložnosti ne bi dobili.«