Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnim organizacijam v Murski Soboti

Murska Sobota, 18. 9. 2019  – Elektro Maribor je humanitarnim organizacijam v Murski Soboti podelil donacije, ki jih bodo organizacije namenile za pomoč pri premagovanju finančnih stisk posameznikov in družin.

Družba Elektro Maribor je letos že tradicionalno namenila tri donacije, v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnim organizacijam v Murski Soboti, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Murska Sobota, Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica in Škofijski Karitas Murska Sobota.

Urš Kolarič, direktor Območne enote Murska Sobota, Elektro Maribor, je o humanitarni angažiranosti družbe povedal: »V Elektru Maribor svojo družbeno odgovornost prioritetno izkazujemo z uresničevanjem našega temeljnega poslanstva, distribucije električne energije našim odjemalcem in uvajanjem naprednih elektroenergetskih storitev. Zaradi pomena njihove plemenite dejavnosti že tradicionalno podpiramo humanitarne organizacije za projekte pomoči ljudem v stiski. Sredstva tokrat namenjamo humanitarnim organizacijam v Murski Soboti.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Albina Knapp, predsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Murska Sobota: »Veseli nas, da bomo z vašo pomočjo lahko pomagali ljudem, ki so se znašli v finančni in materialni stiski. Donacijo bomo namenili za poplačilo najnujnejših življenjskih stroškov tem ljudem.«

Peter Andrejčak, predsednik Evangeličanske humanitarne organizacije – Podpornica, je o porabi sredstev povedal: »Donacije smo zelo veseli in jo bomo uporabili za izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v smislu zmanjševanja socialne in zdravstvene ogroženosti. Pomagamo ostarelim, osamljenim, bolnim in invalidom, socialno ogroženim ter obrobnim skupinam prebivalstva na njihovem domu oziroma na terenu.«

Štefan Kociper, generalni tajnik Škofijske Karitas Murska Sobota, je o porabi sredstev povedal: »Hvaležni smo vam za vsakoletno veliko pomoč in podporo, ki jo namenjate preko Karitas za ljudi v mnogoterih stiskah. Tokratno donacijo bomo namenili za obnovo Materinskega doma v Murski Soboti.«