Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnim organizacijam v Murski Soboti

Murska Sobota, 30. 11. 2017 - Elektro Maribor s pomočjo murskosoboškim humanitarnim organizacijam nadaljuje letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem območju družbe.

 

Danes je družba Elektro Maribor namenila tri donacije, vsako v vrednosti po 1.500 EUR, humanitarnim organizacijam, ki delujejo v Murski Soboti, Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Murska Sobota, Škofijski Karitas Murska Sobota in Evangeličanski humanitarni organizaciji - Podpornica.

 

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem dejal: »Družba Elektro Maribor s svojimi zaposlenimi izkazuje svojo družbeno odgovornost predvsem z uresničevanje svojega temeljnega poslanstva, distribucije električne energije. S svojo dejavnostjo in regionalno razpršenostjo po vzhodni in severovzhodni Sloveniji smo vsakodnevno močno vpeti v okolje, v katerem delujemo.  Nanj smo še posebej pozorni in z njim sodelujemo na razvojnih, strokovnih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih področjih. Letos nadaljujemo s podporo humanitarnim organizacijam na našem distribucijskem območju, tokrat organizacijam v Murski Soboti, ki svojo skrb namenjajo tistim, ki pomoč potrebujejo.«

 

O namenu porabe sredstev pa so v organizacijah povedali:

 

G. Jože Trajber, podpredsednik RKS OZ Murska Sobota: »Visoka stopnja brezposelnosti, slabo ekonomsko stanje, stres, spreminjanje tradicionalnih vrednot in drugi dejavniki povzročajo vedno nove oblike socialnih stisk posameznikov in družin. Del donacije bomo namenili za poplačilo najnujnejših življenjskih stroškov tem ljudem.

Naše poslanstvo je pa tudi učenje laične prve pomoči in na ta način velikokrat ne le reševanje zdravja ampak tudi človeškega življenja. Vse več vasi, gasilskih društev, drugih društev in delovnih organizacij se odloči za nakup rednega defibrilatorja in nas vedno prosijo, da jih pridemo naučit. Da usposobimo čim večji krog ljudi za reševanje zdravja in življenja pa potrebujemo nov učni defibrilator, za nakup katerega bomo porabili del sredstev današnje donacije.«  

 

G. Jožef  Kociper, generalni tajnik Škofijske karitas Murska Sobota: »V Pomurju se že od začetka ustanovitve Škofijske karitas Murska Sobota 1. 1. 2007 srečujemo z rekordnim številom brezposelnih in propadom podjetij, ki so bila svojčas glavni nosilci gospodarskega razvoja, kar je posledica globoke gospodarske  krize.  Kriza  je  na  površje  navrgla  probleme ljudi in stiske, ki so bile do tedaj skrite med štirimi stenami domačih stanovanj. Zaradi nizkih prihodkov, tj. prejemkov denarne socialne pomoči, pokojnin, in vse večjih življenjskih stroškov je potreba po brezplačnem toplem obroku, brezplačni zdravstveni oskrbi in zdravniškem pregledu ter brezplačni pravni pomoči pri ljudeh z nizkimi dohodki vse večja in v veliki večini že nuja. Sami si zaradi socialne stiske ne morejo priskrbeti osnovnih življenjski dobrin in storitev. Z vse slabšim socialno-ekonomskim položajem pa je povezano slabo duševno zdravje, nasilje v družini in zasvojenost z alkoholom ali prepovedanimi drogami. 

Škofijska karitas Murska Sobota deluje na področju humanitarne pomoči na celotnem območju Pomurja. V okviru naše Karitas deluje tudi Ljudska kuhinja s preko 80 dnevnimi udeleženci, kateri bomo namenili današnjo donacijo.«

 

Mag. Peter Andrejčak, predsednik EHO-Podpornice: »Tokratno donacijo vaše družbe bi namenili za sofinanciranje programa 'Pomoč otrokom in mladostnikom', ki ga izvaja naša humanitarna organizacija EHO – Podpornica. Program je namenjen nudenju materialne, finančne in svetovalne pomoči otrokom in mladostnikom, ki živijo v slabih socialnih razmerah, brez staršev, v nefunkcionalnih družinah, kjer so prisotne razne oblike zasvojenosti ter otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Cilj programa je izboljšanje materialnega stanja otrok in mladostnikov, ki izhajajo iz socialno šibkih družin, kakor tudi preprečevanje psihosocialnih posledic materialnega pomanjkanja. Eden izmed ciljev programa je tudi preprečevanje izločenosti otrok in mladostnikov iz okolja, v katerem živijo, oziroma se izobražujejo.«