Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnima organizacijama v Gornji Radgoni

Gornja Radgona, 26. 6. 2018 – Elektro Maribor je humanitarnima organizacijama Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Gornja Radgona in Humanitarna organizacija župnije Gornja Radgona, Župnijska Karitas namenil donaciji, ki ju bosta organizaciji namenili za pomoč pri premagovanju finančnih stisk posameznikov in družin.

Družba Elektro Maribor že tradicionalno podpira delo humanitarnih organizacij v okolju, kjer deluje. Tokrat je namenila dve donaciji, v vrednost po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama, ki delujeta v Gornji Radgoni, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Gornja Radgona in Humanitarni organizaciji župnije Gornja Radgona, Župnijska Karitas

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je o pomenu družbene odgovornosti za Elektro Maribor pojasnil: »V družbi Elektro Maribor se zavedamo pomena družbene odgovornosti. Izkazujemo jo najprej z odgovornim izpolnjevanjem svojega poslanstva, distribucije električne energije in aktivnim izvajanjem naprednih elektroenergetskih storitev. Posebno pozornost namenjamo podpori projektom humanitarnih organizacij na območju delovanja družbe. Tradicionalno podpiramo tudi programe humanitarnih organizacij v Gornji Radgoni, kjer uspešno deluje naša organizacijska enota z zavzetimi sodelavci, ki na 460 km2 velikem območju skrbijo za dva tisoč km omrežja in s tem za kakovostno dobavo električne energije skoraj 20 tisoč uporabnikov.«

Predstavniki organizacij so govorili tudi o namenu porabe sredstev in svojem delu v organizacijah.

G. Dušan Zagorc, član Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Gornja Radgona, je dejala: »Socialne stiske se iz leta v leto povečujejo, s tem pa tudi število prosilcev za materialno pomoč v prehrani in oblačilih ter finančno pomoč za plačilo osnovnih življenjskih stroškov. Po svojih najboljših močeh se trudimo lajšati stiske ljudi, vendar njihove potrebe pogosto presegajo naše zmožnosti. Zato se po pomoč obračamo na naše donatorje, družbeno odgovorna podjetja, ki znatno pripomorejo k reševanju težkih življenjskih situacij, v katerih se prosilci znajdejo. Sredstva, ki smo jih dobili z letošnjo donacijo bomo namenili socialno ogroženim družinam in posameznikom, za ureditev bivalnih razmer in poplačilo osnovnih življenjskih stroškov.«

Ga. Silva Mauko, vodja Župnijske Karitas, je o aktivnostih organizacije povedala: »Pomoči potrebnim iz naše občine omogočamo plačilo položnic, družinam z otroki tudi šolske potrebščine, v hudih stiskah tudi kurjavo, ljudem v stiski delimo tudi hrano. Obiskujemo starejše in bolne po njihovih domovih in po vseh domovih za ostarele v Pomurju, kjer se nahajajo naši občani. Delamo jim družbo, jih poslušamo in jih obdarimo s skromnimi darili. Obiskujemo tudi starejše ob jubilejih.«