Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnima organizacijama v Ljutomeru

Ljutomer, 25.3.2021 – Elektro Maribor s pomočjo humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Ljutomera, pričenja letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe.

Družba Elektro Maribor je namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama na območju Ljutomera.

Andrej Sraka, direktor storitvene enote Ljutomer, je ob predaji sredstev organizacijama povedal: »Družba Elektro Maribor se zaveda svoje odgovornosti do okolja, v katerem živimo. Že vrsto let in tudi letos namenjamo finančna sredstva humanitarnima organizacijama v našem okolju, to je Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljutomer in Župnijska Karitas Ljutomer. Bistvo njihovega delovanja je pomagati, zato v družbi Elektro Maribor spoštujemo, cenimo ter vzpodbujamo te častne organizacije pri njihovih človekoljubnih programih. Razmere v katerih smo se znašli, so pomoči potrebne naredile še bolj ranljive. Verjamemo, da bo pomoč dosegla posameznike, ki jo najbolj potrebujejo.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili: 

Ga. Silva Duh, predsednica Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Ljutomer, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »Rdeči križ Območno združenje Ljutomer bo donirana sredstva v celoti namenil za pomoč družinam in posameznikom brez dohodkov ali z najnižjimi dohodki, in sicer kot pomoč pri plačilu najnujnejšega, kot je osnovno zdravstveno zavarovanje, šolske potrebščine, elektrika in kurjava ter nakup prehrane in higienskih potrebščin, katere bomo razdelili  prejemnikom naše pomoči.«

Goran Merica, Humanitarna organizacija Župnijska karitas Ljutomer je o porabi sredstev pojasnil: »Donirana sredstva bomo uporabili v sledeče namene: plačilo dela stroškov šole v naravi za učence 2 OŠ in OŠ s prilagojenim programom- 6-8 otrokom, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, pomoč pri nakupu zdravil težje bolnim osebam, plačilo položnic družinam in posameznikom (komunalne storitve, elektrika…) plačilo prispevka za Miklavževanje za cca. 30 otrok iz socialno ogroženih družin. Pri zagotavljanju različne pomoči bomo tudi v tem letu sodelovali s svetovalnimi službami OŠ in CSD Ljutomer. Iskrena hvala. Veseli smo, da smo sopotniki pri lajšanju materialnih stisk družin in posameznikov.«