Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnima organizacijama v Slovenski Bistrici

Slovenska Bistrica, 29. 6. 2018 – Družba Elektro Maribor že tradicionalno podpira delo humanitarnih organizacij v okolju, kjer deluje. Tokrat je namenila dve donaciji, v vrednost po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama, ki delujeta v Slovenski Bistrici, in sicer Rdečemu križu Slovenije - Območnemu združenju Slovenska Bistrica in Dekanijski Karitas Slovenska Bistrica.

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je o pomenu družbene odgovornosti za Elektro Maribor pojasnil: »V družbi Elektro Maribor se zavedamo pomena družbene odgovornosti. Izkazujemo jo najprej z odgovornim izpolnjevanjem svojega poslanstva, distribucije električne energije in aktivnim izvajanjem naprednih elektroenergetskih storitev. Posebno pozornost namenjamo podpori projektom humanitarnih organizacij na območju delovanja družbe. Tradicionalno podpiramo tudi programe humanitarnih organizacij v Slovenski Bistrici, kjer uspešno deluje naša organizacijska enota z zavzetimi sodelavci, ki na 657 km2 velikem območju skrbijo za več kot dva tisoč osemsto kilometrov omrežja in s tem za kakovostno dobavo električne energije več kot 32 tisoč uporabnikov.«

Predstavniki organizacij so govorili tudi o namenu porabe sredstev in svojem delu v organizacijah.

G. Janko Predan dr. med., predsednik Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Slovenska Bistrica, je predstavil čemu bodo namenjena sredstva: »Zdravstveno in socialno letovanje otrok RK Slovenska Bistrica izvaja že 62 let v sodelovanju z RKS – Območnim združenjem Maribor kot upraviteljem MPD Frankopan Punat na otoku Krku. V želji in potrebi, da otrokom iz socialno šibkejših družin omogočimo letovanje, zbiramo prostovoljne prispevke in nagovarjamo družbeno odgovorna podjetja za donacijo.«

Ga. Mira Kresnik, vodja Dekanijske Karitas Slovenska Bistrica, je o organizaciji in porabi sredstev povedala: »Karitas je neprofitna humanitarna organizacija, ki ni sistemsko financirana in svojo dejavnost pokriva izključno s prostovoljnimi prispevki krajanov ter donatorskimi sredstvi. Donacija je namenjena pomoči pri letovanju otrok iz socialno šibkih družin, nabavi šolskih potrebščin in mesečnih paketov hrane.«