Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč ljutomerskima humanitarnima organizacijama

Ljutomer, 29.8.2019 – Elektro Maribor je ljutomerskima humanitarnima organizacijama namenil donacijo, ki jo bosta organizaciji namenili za pomoč pri premagovanju finančnih stisk posameznikov in družin.

Družba Elektro Maribor je letos že tradicionalno namenila dve donaciji, vrednosti vsake je 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama, ki delujeta v Ljutomeru, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljutomer in Župnijski Karitas Ljutomer.

Andrej Sraka, direktor Storitvene enote Ljutomer, Elektro Maribor, je o humanitarni angažiranosti družbe povedal: »V družbi Elektro Maribor svojo družbeno odgovornost uresničujemo z opravljanjem svojega temeljnega poslanstva, distribucije električne energije, in z izvajanjem elektroenergetskih storitev. Pri svojem delu smo intenzivno vpeti v okolje, kjer delujejo naše območne in storitvene enote. Tudi zaradi tega že vrsto let namenjamo sredstva programom humanitarnih organizacij na območju delovanja družbe. Tudi letos podpiramo humanitarno dejavnost v Ljutomeru, kjer že vrsto let deluje naša storitvena enota, katere prizadevni sodelavci izvajajo zahtevna dela na elektroenergetskih objektih.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Silva Duh, predsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljutomer in podpredsednica Rdečega križa Slovenije: »Veseli nas, da bomo z vašo pomočjo tudi letos lahko pomagali posameznikom in družinam iz našega lokalnega okolja, ki so se znašli v stiski pri plačilu položnic in nabavi osnovnih življenjskih in šolskih potrebščin.«

Goran Merica, predsednik Župnijske Karitas Ljutomer, je o porabi sredstev povedal: »Donacije smo zelo veseli in jo bomo uporabili za plačilo šole v naravi in šolskih ekskurzij za otroke iz socialno šibkih družin. Za družine z več otroki in družine v različnih težavah ter za upokojence z nizkimi pokojninami, ki živijo sami in zelo skromno, bomo ob koncu leta organizirali miklavževanje in božične pakete.«