Elektro Maribor po hudih ujmah pošilja pomoč na Hrvaško

V preteklih tednih so po Sloveniji pustošile nevihte z močnim vetrom in na omrežju Elektra Maribor naredile veliko škode.

V tem času so intenzivni vremenski pojavi povzročili veliko škode tudi na elektroenergetskem omrežju na Hrvaškem. Najhujše so posledice neurja v Slavoniji.

Elektro Maribor se je odzval njihovi prošnji za pomoč in pošilja HOPS-u (Hrvatski operator prijenosnog sustava) v Slavonijo dva havarijska stebra, ki bosta pomagala zagotoviti napajanje z električno energijo.

Foto: www.hops.hr